Dans, musik och teater som instrument för social utveckling i Salvador, Bahia

Baixa das Quintas är ett av de mest utsatta områdena i staden Salvador, Bahia, Brasilien. Förekomsten av misshandel, droger, sexhandel och sexuella utnyttjanden av barn var tidigare väldigt hög.

Instituição Ilê Augusto Omolú (IAÔ) är ett av många sociala projekt i staden som erbjuder undervisning i bland annat musik, dans, teater, datakunskap och capoeira till barn och ungdomar utöver den vanliga skolgången för att främja den sociala utvecklingen och integrationen lokalt.

Augusto Omolú, dansare och skådespelare från Salvador Bahia, Brasilien, grundare till Odin teatret i Köpenhamn och numera bosatt i Paris var en av de första svarta dansarna som tillträdde Balé Teatro Castro Alves, ett av de största danskompanierna i Brasilien på den tiden. Hans egna erfarenheter av diskriminering och utanförskap har präglat hans professionella karriär i många avseenden och hans vilja att förbättra de sociala villkoren i hemstaden ledde till att han 2001 startade organisationen IAÔ. Enligt Augusto har de sociala problemen minskat ordentligt sedan projektets start. Under min vistelse i Salvador fick jag chansen att träffa Augusto och även intervjua Jaçiara Purificaçao som är projektets administratör och projektansvarige, för att ställa några frågor om hur detta sociala projekt arbetar med konst och kultur för att förbättra de sociala villkoren i området.

Hur startade IAÔ?
– Grundaren Augusto Omolú kände behovet av en organisation som denna eftersom han såg att barnen som bor här i området behövde någonstans att ta vägen efter skolan och ha något meningsfullt att göra på sin fritid.

Hur ser de sociala förhållandena ut i området där organisationen är belägen?
– För elva år sedan, när projektet startade var detta ett extremt utsatt område med mycket barnprostitution, våld och droghandel. Det fanns inte många sociala eller politiska initiativ och program vilket gjorde att barnen och ungdomarna här var väldigt utsatta. Fortfarande finns det mycket problematik, framför allt i familjerna som bor här. Till en början mötte vi mycket motstånd från omgivningen. Idag har mycket förbättras, mycket tack vare vår närvaro.

Hur fungerar IAÔ för social integration in detta område?
– Vi arbetar med att integrera skolan, familjen och institutionen för att fungera som en triangel där alla delar stöttar och kommunicerar med varandra. Vi har genomfört många informationskampanjer där vi bjudit in föräldrar och boende till oss för att förklara vilka vi är och vad vi står för.

På vilket sätt bidrar undervisningen i musik, dans, teater och idrott till dessa ungdomars liv?
– Inte bara undervisningen utan hela projektet i sig är otroligt viktig för dessa ungdomar efter som det fungerar som ett andra hem i många avseenden. Varje dag bjuder vi dem på ett mellanmål och pratar med dem om deras situation, i skolan, i familjen och hos oss. Många av dessa barn kommer från familjer där det förekommer missbruk och en del av dem bor inte ens med sina föräldrar. Därför fungerar vi även som ett slags andra hem där vi i personalen har ett extra ansvar att hålla koll på dem och deras utveckling.

– Att använda musik och konst som ett verktyg i vårt arbete är viktigt ur två aspekter. Främst eftersom det innehar en stor plats i vårt samhälle och kan leda till arbetstillfällen i framtiden och dels för att det helt enkelt drar till sig många barn som tycker att det är roligt att lära sig.

– Genom detta arbetar vi med deras självförtroende, personliga utveckling och kulturella identitet eftersom vi jobbar mycket med konst och kulturformer som utvecklats här i Bahia genom blandningen utifrån afrikanska, indianska och europeiska element.

Julia Brandelius

Dela det här:
Kategorier: Brasilien, Kultur, Latinamerika, Sociala rörelser, Utbildning

En kommentar

  1. Agnes Björn

    Intressant intervju! Salvador är en helt fantastisk plats!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *