Fattig, inlåst – och kanske oskyldig

I Burundi är det juridiska systemet otillräckligt på många sätt. De som drabbas värst av detta dysfunktionella system är i de flesta fall de mest utsatta och fattiga medborgarna. Denna artikel handlar om de som inte kommer till tals särskilt ofta. Om arresterade människor som vistas i fängelser alldeles för länge, men också om en av de organisationer som jobbar för att förändra.

Rättssäkerheten i Burundi är låg och det råder brist på advokater. Precis efter att det tretton år långa kriget i landet avslutats, i mitten av00-talet, fanns det endast runt hundra advokater för en befolkning ungefär lika stor som Sveriges. Antalet ökar vartefter, men mycket återstår att göra vad gäller kunskap och erfarenhet. Liknande förhållanden kan ses bland andra aktörer i rättssystemet. Faktum är att poliser och fängelseanställda många gånger inte har tillräcklig kunskap om rådande regler eller helt enkelt inte följer dem. Reglerna överskrids när de bland annat utsätter de fängslade för våld. Domare och åklagare är även de för få till antal. De har storarbetsbörda och har inte alltid möjlighet att följa de satta tidsgränserna för uppföljning av rättsfall.

De är de med minst resurser och kort eller ingen utbildning som får ta de värsta konsekvenserna av detta. De fyller de burundiska fängelserna i väntan på rättslig prövning, eller på att avtjäna straff för brott de kanske inte har begått. Många av dessa känner inte till reglerna och vet inte vilka tidsbegränsningar som gäller för exempelvis en arrest.

Lokalkontoret för International Bridges to Justice, IBJ, i Burundi arbetar aktivt med att förbättra situationen för anklagade medborgare, särskilt barn, kvinnor, äldre och personer från den etniska minoriteten twa. IBJ utför bland annat informationskampanjer både för allmänheten och i fängelserna. Vid en sådan informationskampanj i ett fängelse i Ruyigi i östra Burundi talade en grupp IBJ-utsända volontärer med arresterade för att undersöka deras situation och för att informera dem om de lagar och regler som gäller. De visade sig att majoriteten av de arresterade inte visste att de hade rätt till assistans och varken hade träffat åklagare eller domare trots att vissa av dem vistats i fängelset i flera månader, några i mer än ett år. Många hade blivit utsatta för tortyr och en betydande del visste inte vilket brott de var anklagade för. Dessa människor trängdes dessutom ofta i överbefolkade lokaler och fick endast lite mat varje dag. De arresterade i Ruyigi kan till viss del sägas ha haft tur; där är åtminstone minderåriga och kvinnor separerade från andra fångar. Dock vistas både arresterade och redan dömda i samma utrymmen.

För att förändra situationen för dessa människor krävs mer än informationskampanjer. IBJ erbjuder gratis rättslig assistans till anklagade, utförd antingen av IBJ Burundis egna advokater eller andra engagerade jurister.

Ytterligare en komponent i arbetet som ämnar bidra till faktisk förändring i det rättsliga systemet är tillhandahållandet av workshops som samlar olika aktörer i rättssystemet för utbildning och diskussion samt för att anta förändringsåtgärder. Effekten av dessa workshops är blandad då det kan vara svårt att få aktörer att verkligen implementera de antagna åtgärderna, samtidigt som många uttrycker en vilja att förändra med den kunskap de får med sig från seminarierna.

Malin Alsing,  praktikant International Bridges to Justice i Burundi

Vill du veta mer? Spana in vad jag har bloggat om ämnet här: http://blog.ibj.org/2011/12/16/2684 eller håll utkik efter texter av mig från Burundi på FUF i Världen och www.fufkorrespondenterna.com  i framtiden

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Burundi, Fattigdom, Mänskliga Rättigheter, Rättssystem

En kommentar

  1. Agnes

    Intressant att läsa om Burundi och vilket viktigt arbete IBJ gör, bra skrivet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *