Beijing och Smogen

Beijing är en fascinerande pulserande storstad, med underbar mat, otroligt vänliga människor, liv dygnet runt och oändligt med sevärdheter att uppleva. Jag rekommenderar varmt Kinas huvudstad Beijing för alla med reslust, men jag skulle dock inte påstå att det är en vacker stad.

Det är som staden består av flera nyanser av grått. Med en konstant närvarande lukt som påminner om bränt plast. Efter bara några timmar i Beijing var min näsa igentäppt och jag hade torrhosta som satt i, i flera dagar efter jag lämnat staden. Visa dagar är sikten så dålig att större vägar stängs av. I början av december, förra året stängdes till och med Beijings internationella flygplats ner på grund av för dålig sikt. Samma sak hände en månad senare. Även sjukdomar som lungcancer, hjärtsjukdomar och strokes ökar bland Beijings befolkning.

Alla dessa fenomen har en gemensam nämnare, den tjocka smogen som nästan dagligen ligger över Beijing och gör sikten dålig, marken mörk och får folk att hosta. Ordet smog kommer från engelskans ”smoke” (rök) och ”fog” (dimma) och myntades under industriella revolutionen, men senare används termen smog för synlig, ohälsosam, luftförorening i storstäder, med eller utan dimma som beståndsdel. Beijing har tagit ledningen över städer i världen med högst luftförorening. Luftvärdena är många gånger högre än WHOs riktlinjer på vad som är hälsosamt. Många av Beijings befolkning väljer att använda ansiktsmask för just rädslan för deras hälsa. Smogen blir framför allt ett problem på grund av Beijings stora befolkningsantal. Den dåliga luften kan leda till hundra tusentals personer dör i förtid.

Den ökade biltrafiken i Beijing har många gånger fått skulden för att vara anledningen till smogen. I Beijing finns flera miljoner bilar och vägarna som går genom staden liknar med motorvägar än de smala stadsgator, med de många övergångsställena jag är van vid från Sveriges städer. Bilarna har till exempel alltid företräde när det svänger höger (och ibland även vänster) vilket lämnar de gående underprioriterade och ofta stående länge innan man får möjlighet att ta sig över gatan. Före 2008 års Olympiska spel i Beijing, var det mycket skriverier om stadens smog och dess hälsorisk där bilarnas roll ofta stod i centrum av diskussionen. Dock beskrev World Resources Institute en annan bild samma år. Enligt dem kommer smogen inte från den ökande gruppen privata fordon, utan från industrier och lastbilstrafik. Runt Beijing, i angränsande provinser finns det små och större gamla fabriker som aldrig skulle klara miljöinspektionerna i många andra länder. Det finns även flera stora koleldade kraftverk och kolgruvor i angränsade provinser. Men luften är oftast som värst i Beijing på morgonen, och det kan beror troligtvis på att tung lastbilstrafik endast är tillåten genom staden under natten, vilket betyder att när större delen av befolkningen sover är gatorna fyllda av stora, ofta gamla, lastbilar.

Att fokuset, när det kommer till debatten om smogen, ligger på ökningen av Beijings privata fordon kan förklaras av studier som gjorts i andra städer tidigare oftast visat bilen som den största boven. Det betyder dock inte att det samma måste gälla i Beijing, även om de flesta skulle påstå att på lång sikt är den ökande trafiken inte heller bra för Beijings befolkning eller stadens miljö.

Högre levnadsstandard och utbildningsnivå bland Beijings befolkning är, i alla fall, troligtvis de största anledningarna till varför stadens befolkning idag begär mer information om luftföroreningen och dess inflytande på deras hälsa. Och en sak är säker, någonting måste göras, och det är väldigt snart.

Anna J. Wikman

annajwikman.se

Dela det här:
Kategorier: Asien, Miljö, Tema

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *