Bakom droppar av vatten

För cirka 20 år sedan så spåddes brist på vatten eller kamp om vatten av många forskare bli framtidens konfliktkälla med anledning av världens växande befolkning och allt mer påtagliga klimatförändringar. Idag hävdar många forskare och politiker dock att situationen snarare är den omvända; att brist på vatten skapar ökat samarbete och möjlighet till hållbar utveckling. Ett sådant fall är Okavangofloden. Men även här kvarstår risken för konflikt. 

Enligt UN Water, FN:s samordnande organ för vattenfrågor, så lever cirka 40 procent av världens befolkning längs med floder och mer än två biljoner människor är helt beroende av dricksvatten från dessa. Beroendet av dricksvatten från till exempel Jordanfloden, Nilen och Ganges har världen över skapat grogrunder för konflikter. Men Okavangofloden i södra Afrika är en av få riktigt stora floder som utvecklats och använts (genom till exempel fiske, dricksvatten, avledning för  jordbruk och jakt) fredligt.

En gång varje år piskar sommarregnen marken på det angolanska höglandet. I landets sydöstra delar samlas ofantliga mängder vatten som ger liv till Okavangofloden, en av Afrikas största. Floden letar sig ner från Angolas bergslandskap, genom Namibias ökenområden, till det djurrika Okavangodeltat i Botswana. Trots att Okavangofloden ger livsviktigt vatten till mer än 1 miljon människor från 16 olika etniska grupper som talar olika språk i ett av de torraste områdena i världen, tillsammans med det faktum att Angola håller på att återhämta sig efter ett långt och blodigt inbördeskrig, så har inga konflikter uppstått. Jag frågar mig varför och cirka 40 minuters båtresa uppströms från staden Maun i norra Botswana möter jag Mr Caromino som ger sitt svar på frågan.

Hur använder du Okavango floden?
Jag har paddlat min mokoro (kanot) upp och ner längs Okavangoflodens kristallklara vatten så länge jag kan minnas. Nuförtiden kör jag besökare som dig. Men jag dricker, fiskar, avleder vatten och tvättar mig också i floden. För mig är floden källan till mitt liv.

Bristen på vatten har världen över lett till konflikter men här längs Okavangofloden har inga större konflikter uppstått. Varför är det så?
Även om vi talar många olika språk längs med floden så är vi alla beroende av den. De politiska gränser som bestämmer i vilket land som jag och mina kusiner bor i tar inte hänsyn till det faktum att vi är ett folk i tre länder. Floden förenar oss över gränserna och vi känner en samhörighet till den som gör att vi skyddar och bevarar den även för framtida genrationer.

Beskriv hur det går till när ni skyddar och bevarar Okavangofloden?
Trots allt rinner floden genom tre länder och det faktum att länderna har skapat ”the Permanent Okavango River Basin Water Commission”(en gränsöverskridande institution för politisk styrning) som implementerat projekt har betytt mycket. Men det mellanstatliga samarbetet hade inte varit möjligt att genomföra utan den frivilliga organiseringen från oss. Vi har skapat lokala institutioner som förmår att förvalta flodens ömtåliga och knappa resurser inom våra områden. Genom dess organisationer skapar vi ett nätverk och ett forum för dialog där potentiella konflikter kan hanteras gällande fiske, avledning för jordbruk och jakt och så vidare.

Ser du några risker för konflikt i horisonten?
Risken finns alltid där och en dag kommer den att komma. Men jag är också övertygad om att vi den dagen kommer att vara förberedda och inse den negativa effekt som en konflikt kan ha. Min största farhåga är dock att trots att vi är ett folk längs en flod så använder vi floden så olika. Jag dricker samma vatten som de i Angola tvättar sina bilar i…

Efter att under 6 veckor ha druckit, fiskat och badat i Okavangofloden förstår jag att floden är av avgörande betydelse för människors försörjning i en av Afrikas torraste regioner. Samtidigt så inser jag att i takt med att befolkningen ökar och allt fler industrier växer fram kommer de gränsöverskridande strategier för att säkra kvalitén och mängden färskvatten i de tre länderna att sättas på prov. Men det finns goda möjligheter till en fortsatt fredlig utveckling och användande, för som Mr Caromino sa förenar floden folk i tre länder.

Erik Krantz

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Botswana, Miljö, Naturresurser, Sociala rörelser

2 kommentarer

  1. Pingback: Reportage: Vatten och konfliker |

  2. Agnes Björn

    Spännande läsning! Är regionen påverkad av torka i större utsträckning nu, med tanke på ett allt mer skriftande klimat? Var det något som lokal befolkningen la märke till eller reflekterade över?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *