Kamp i motvind för Nicaraguas kvinnor

I delar av världen kan graviditet innebära direkt fara för kvinnan. Att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten är därför ett av FN:s åtta millenniemål för att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling. I Nicaragua har detta visat sig bli en utmaning, de politiska och civila mänskliga rättigheterna är visserligen generellt goda i jämförelse med resten av regionen.

Men de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är fortsatt svaga. Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är starkt begränsade både i lagstiftningen samt i den rådande samhällskulturen i Nicaragua.

Tillgången till sjukvård är i allmänhet starkt begränsad, mest utsatta är dock kvinnor, barn och etniska minoriteter. Nicaragua har högst antal tonårsgraviditeter i Centralamerika, även mödradödligheten är högre än i grannländerna. Hälsoministeriets försök att reducera mödradödligheten har inte minskat skillnaden i adekvat hälsovård mellan landsbygden och städerna. Sedan ett totalförbud mot abort infördes har dödsfallen bland unga kvinnor ökat och komplikationer vid illegala aborter uppskattas idag vara en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil ålder.

År 2006 blev landets redan tidigare konservativt hållna abortlagstiftning en av världens mest restriktiva. Idag är abort en kriminaliserad handling, även vid fara för moderns liv. Både personen som utför ingreppet och kvinnor som genomgår en abort kan ställas inför rätta och dömas till fängelse. Det finns alltså inget annat lagligt alternativ för kvinnor eller flickor som har blivit gravida, oavsett om det skulle vara efter våldtäkt, än att fullfölja graviditeten.

Könsrelaterat våld utgör idag ett av de största säkerhetshoten på global nivå, och statistiken är exceptionellt hög i postkonfliktländer. Nicaragua är inget undantag. Våld och övergrepp mot kvinnor och barn, prostitution samt en växande människohandel av framför allt unga kvinnor och barn utgör ett stort problem i landet. Satsningar görs för att stärka kvinnors situation i landet, bland annat inom polisens verksamhet där särskilda kvinnoenheter, Comisaría de la mujer, har inrättats vid ett flertal polisstationer. Förhoppningen är att detta i längden skall bidra till en förändring i samhällets inställning, och satsningarna har lett till att fler brott anmäls.

 FN:s kommitté för eliminering av all diskriminering av kvinnor uppmärksammar visserligen de åtgärder som görs för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. Men uttrycker samtidigt oro för utbredningen av våld mot kvinnor och flickor samt avsaknaden av både medvetenhet och fördömande av den negativa utvecklingen i landet. Medan FN:s tortyrkommitté menar att Nicaraguas abortlagstiftning inte bara äventyrar kvinnors rättigheter, utan jämställer den med tortyr.

Liknande rapporteringar är ett viktigt stöd för Nicaraguas eget civilsamhälle. Utifrån dessa rapporter fortsätter arbetet mot negativa stereotyper och att stärka kvinnors ställning i lagstiftningen. Men det är en kamp i motvind.

Maria Lindbäck

Dela det här:
Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Genus, Hälsa, Konflikt, Latinamerika, Mänskliga Rättigheter, Nicaragua

Om Maria Lindbäck

Maria Lindbäck kommer från Luleå och har, bland annat, läst högskoleprogrammet i mänskliga rättigheter och demokrati på Teologiska högskolan i Stockholm, samt har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan från Försvarshögskolan. Hon har länge engagerat sig i olika internationella frågor, främst samhälls- och utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter samt kris- och konfliktstudier. Hon har under de senaste åren, genom studier, praktik och arbete, vidgat sina kunskaper inom dessa områden i och med olika internationella uppdrag. Maria har erfarenhet från länder som Iran, Spanien, Nicaragua och Sydafrika. Senast har hon jobbat för den svenska utrikesförvaltningen i Egypten med frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt som observatör av mänskliga rättigheter i Hebron på Västbanken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *