Ungdomar lär sig ta egna initiativ

Om ungdomar ges de rätta verktygen kan de gå längre än vad de själva kan tänka sig. Om det vittnar ett projekt i norra Burundi. Projektet har fokuserat på att ge ungdomarna kunskap som ett verktyg i att stärka dem till att bli aktörer för försoning och fred i deras byar samt kunna förbättra sin egen situation. 

En byledare talar på ett möte. Foto: Malin Alsing

Det är ingen nyhet att det går att förändra med små medel och att det är möjligt att ändra människors beteenden genom utbildning och rätt kunskap. Jag tycker det är viktigt att belysa goda exempel, därför vill jag här berätta om ungdomar i ett projekt kallat Youth for Unity, implementerat i norra Burundi. Dessa ungdomar bor i ett område som var särskilt utsatt under inbördeskriget i Burundi som pågick under 16 år och avslutades 2005. Burundi är ett av världens fattigaste länder och ungdomarna lever en vardag med knappa resurser, brist på tillgång till skolor, ordentliga vägar och rent vatten.

Tillståndet av konflikt har satt tydliga spår i landet, tilliten till andra människor är väldigt låg. Projektets strategi har varit att samla ungdomar till flera läger där de fått lära sig att lita på varandra, dela med sig och arbeta i grupp. Detta har visat sig vara värdefullt för ungdomarna. De som tagit del av dessa läger säger att de innan projektet inte tänkte att de kunde arbeta tillsammans med andra för att förbättra sin egen och andras livssituation. De fick även lära sig andra viktiga saker som att starta och driva föreningar och annan kunskap om för dem relevanta ämnen. Nu arbetar de tillsammans i grupper där de sammankallar bymedlemmar för att informera om viktiga frågor såsom HIV/aids, traumahantering, konfliktlösning och barns rättigheter. De uppmanar folk att registrera sina barn och sina äktenskap – två källor till familjekonflikter – samt att registrera jordlotter för att underlätta dispyter om jordägande. Inte minst har flera av dessa ungdomar nu blivit viktiga aktörer i lösandet av konflikter tillsammans med byledare, ett viktigt framsteg då ungdomar har låg status i Burundi. Flera personer har i intervjuer sagt att innan projektet var de inte väl beaktade i samhället, men nu har de istället blivit förebilder och människor vänder sig till dem för att få hjälp. Detta har skett genom att ungdomarna nu besitter kunskap som är viktig för de samhällen de lever i, de kan familje- och jordägandelagar samt hur man kan organisera sig för att uppnå något tillsammans. Nu arbetar ungdomarna gemensamt i föreningar där de håller getter eller kor och odlar frukt och grönsaker. Detta är även det en anledning till att folk vänder sig till dem, de vill veta hur de har gått tillväga för att nå dit de har kommit ekonomiskt.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Burundi, Konflikt, Utbildning
Taggar:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *