Rådet samlas

Idag samlades diplomater och NGOs för första gången 2013 i salen för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter. Remigiusz Henczel från Polen överinsåg därmed sitt första möte som Rådets president.

Anledningen till sammankomsten var att länderna som granskas under den femtonde, sextonde och sjuttonde sessionen av Universal Periodic Review skulle få sina respektive troikas tilldelade. Varje State under Review (SuR) drar tre lotter, en från urnan som innehåller länder från Western Group and Other Groups, en från urnan som innehåller länder från afrika och en från urnan som innehåller länder från asien. Dessa tre länder formar en troika som ska stötta och underlätta UPR-processen för varje enskild SuR.

SuR får önska att få en stat från sin region i troikan, och en troikastat kan avböja att ställa upp för ett land. Det sistnämnda skedde inte idag och det är inte heller ett vanligt förekommande fenomen.

Mötet förflöt planenligt tills det var dags att lotta fram Israels troika. Ingen israelisk delegation fanns på plats och således fanns ingen representant för landet som kunde dra lotterna. Istället fick presidenten göra så, helt enligt stadgarna. I anknytning berättade presidenten att han emottagit ett telefonsamtal från israels delegation vilken bad om att få flytta fram deras granskning, vilken enligt schemat ska äga rum 29 januari.

En mindre debatt utbröt mellan ett antal deltagande stater huruvida israels beteende och bojkott av Rådet skulle ses som en del av ett kontinuerligt bristande samarbete med UPR vilket i så fall skulle kräva efterföljder enligt resolution 5/1. Bland annat EU, Canada, Tyskland och USA levererade uttalande och menade att det inte skulle uppfattas så. Tvärtom skulle frågan om att skjuta fram granskningen ses som fortsatt dialog mellan UPR och Israel.

Dela det här:
Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Israel, Konflikt, Mänskliga Rättigheter

Om HansFridlund

Efter studier på University of Sussex och Högskolan i Halmstad har Hans avlagt kandidatexamen i statsvetenskap. Efter att ha arbetat som utredningssekretare gör han nu praktik för World Federation United Nations Association. För WFUNA bevakar Hans främst FN:s ansträngningar för att främja och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på Human Rights Councils verksamhet. Att bereda all världens befolkning tillgång till mänskliga fri- och rättigheter är en absolut nödvändighet i strävan efter ett inkluderande internationellt samhälle.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *