”Vi vill förändra El Salvador”

I San Salvador organiserar sig ungdomar för en vardag fri från våld och ett mer jämställt samhälle. Feministisk folkbildning, teater och gemenskap ifrågasätter invanda tankemönster och förändrar framtiden för några av El Salvadors ungdomar.

Foto: Cedward Brice

Foto: Cedward Brice

Genom att skapa utrymme för sina jämnåriga att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera vill ungdoms-organisationen Poder Juvenil förbygga den våldskultur som idag råder i El Salvador:

– Vi vill bli en kraft att räkna med i vårt samhälle! Vi vill bli en organisation som försvarar och kämpar för ungdomars rättigheter. Vi ungdomar behöver känna till våra rättigheter och lära oss hur vi kan försvara dem när de blir kränkta.

Från vänster - Josefina, Luis och Hector presenterar och diskuterar sitt arbete med invånare och politiker på Feria de Salud i Guaza på Lissette Guevara. Foto:

Från vänster – Josefina, Luis och Hector presenterar och diskuterar sitt arbete med invånare och politiker på Feria de Salud i Guaza. Foto: Lissett Guevara

Hector, Josefina och Luis, styrelsemedlemmar i Poder Juvenil, är rörande överens om att det har stor betydelse för hela samhället att ungdomar lär sig mer om sina rättigheter:

– Vi vill att auktoriteterna ska värdesätta och ta våra åsikter på allvar och inse att våra idéer är precis lika viktiga som de vuxnas.

I Guazapa, en liten stad norr om San Salvador, startades för tre år sedan ett projekt av den feministiska organisationen IMU (Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer) som bland annat arbetar för att stärka kvinnors och ungdomars organisering och möjligheter till ansvarsutkrävande i El Salvador.  Projektet byggde på att eleverna på skolan Delfina de Díaz fick extraundervisning och de elever som var intresserade fick även chansen lära sig att spela teater och att baka. I samband med detta fick de lära sig om jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och hur könsrelaterat våld kan förebyggas. Projekt ville stärka ungdomarnas självkänsla genom att ge dem möjligheten att öva på att ta plats och uttrycka sig. Poder Juvenil startades upp i slutfasen av projektet då många av eleverna ville lära sig mer och fortsätta organisera sig för att påverka vardagen i Guazapa och i El Salvador.

Josefina, Hector och Luis är väl medvetna om att de har en aktiv roll att spela i sina egna liv och i sina lokala samhällen – inte ”bara” i framtiden, utan även nu. Drivkraften att fördjupa sig i rättighetsarbete och sprida kunskapen vidare både till sina jämnåriga och till landets utbildnings- och kommunala departement är stark. De vill att alla El Salvadors ungdomar ska veta om att de har rätt till en vardag utan våld, rätt att uttrycka sig och att tänka fritt och rätt till politiskt deltagande. Genom att erbjuda Guazapas ungdomar stöd och gemenskap, och genom att skapa möjlighet för dem att engagera sig i något roligt på sin fritid vill de också motverka att ungdomarna blir medlemmar i de kriminella ungdomsgängen som kallas maras.

– Innan visste jag inte riktigt vem jag var eller vad jag tyckte om saker och ting. Jag hade också svårt att uttrycka mig och föra mig i sociala sammanhang. Teatern och mitt engagemang i Poder Juvenil har stärkt min självkänsla, hjälpt mig att hitta mig själv och förändrat mitt sätt att agera, säger Hector.

Poder Juvenil. Foto: Lissett Guevara

Poder Juvenil. Foto: Lissett Guevara

Idag består organisationen av 14 aktiva medlemmar mellan 14-25 år som träffas varje söndag. Vissa medlemmar är med och driver det gemensamma bageriet. Försäljning av pizza fyller flera funktioner för organisationen och dess medlemmar, bland annat skapar det möjlighet för organisationen att i viss mån vara ekonomiskt oberoende samtidigt som ungdomarna lär sig ett hantverk som kan stärka deras ekonomiska ställning i framtiden.

Planerna för den närmaste framtiden är att organisationen ska växa och bli större. De kommer att fortsätta driva sitt bageri och starta en teatergrupp och i samband med dessa aktiviteter vill de lära ungdomarna i Guazapa mer om sina rättigheter och om sexuell och reproduktiv hälsa.  Förhoppningarna är också att de, genom sitt engagemang, kan inspirera andra ungdomar runt om i landet att organisera sig.

Dela det här:
Kategorier: El Salvador, Jämställdhet, Latinamerika, Mänskliga Rättigheter, SRHR, Ungdomar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *