Sämre möjligheter för vietnamesiska kvinnor

Kvinnor i Ha Giang-provinsen i Vietnam har väsentligt sämre möjlighet än män att välja sitt yrke och sin utbildning. Detta trots att jämställdhet länge har varit ett centralt mål för regeringen.

Arbete på fältet. Foto: Tanja Volgaridou

Arbete på fältet. Foto: Tanja Volgaridou

I februari i år utförde studenter från Göteborgs Universitet (GU) och Hanoi University (HANU) fältstudier hos Tayfolket och andra minoriteter i Ha Giang-provinsen i norra Vietnam. Dessa studier pekar på att kvinnor i de besökta byarna har väsentligt sämre möjligheter än män att välja sitt yrke samt att påverka sin utbildningsgrad. Detta trots att jämställdhet har varit ett centralt mål för Vietnams regering sedan 1930, samt att landet sedan 2006 till och med har en jämställdhetslag.

– Kvinnor jobbar oftast i hemmet eller i självförsörjande jordbruk, medan männen har mycket större möjlighet att få andra typer av jobb utanför hemmet. Många av kvinnorna som jag intervjuade ville gärna göra något annat med sina liv, men hade ingen möjlighet, säger Phuong Nguyen, student vid Fakulteten för Internationella Studier vid HANU.

– Jag träffade en 13-årig tjej som drömde om att en dag bli läkare för att kunna hjälpa människorna i sin hemby, men hon berättade att det antagligen aldrig skulle bli så. Hennes pappa ville inte att hon skulle gå i skolan, och eftersom det var han som hade mest pengar i familjen var det han som bestämde. Han tyckte att hon skulle stanna i hemmet och hjälpa till med hushållssysslorna, säger Maria Petterson, student inom Globala Studier vid GU.

Foto: Tanja Volgaridou

Foto: Tanja Volgaridou

En av de främsta anledningarna till de ojämlika förhållandena är att kvinnorna flyttar till  makens hushåll när de gifter sig, medan männen stannar kvar i sina föräldrars hushåll. Familjerna prioriterar då att utbilda sina pojkar, eftersom det ses som “slöseri” att lägga pengar på en person som inte kommer att bidra till hushållet i framtiden.

– Många familjer har bara råd att skicka sina pojkar till skolan, inte flickorna, berättar en man som bor i en av byarna där studien bedrevs.

Enligt studenternas undersökningar verkar jämställdheten i byarna dock gå framåt, om än långsamt. Tack vare att kvinnor idag i högre grad än för ett par generationer sedan får utbildning, talar unga kvinnor idag ofta Kihn eller officiell vietnamesiska, vilket inte var lika vanligt förr. Dessutom anger några av de kvinnor och män som vi talat med att de anser att jämställdheten har höjts eftersom männen idag oftare tar del av det arbete som förr ansågs vara kvinnors jobb. Detta anser de också bero på att utbildningsnivån generellt sett har höjts, samt att de vet att om de jobbar hårdare och tar del i alla typer av jobb får de även högre livskvalitet i och med att jobbet genererar mat och ibland en viss inkomst.

Dela det här:
Kategorier: Jämställdhet, Vietnam

Om Frida Skoog

Student inom Kandidatprogrammet i Globala Studier vid Göteborgs Universitet och aktiv i Amnesty Göteborg. Gillar resor, böcker, samhällsfrågor, genus- och jämställdhetsfrågor, film och reptiler, bland annat!
Skriver på Fuf-bloggen mellan 14 januari -14 och 23e mars -14 då jag inom min utbildning ska på fältkurs i Vietnam samt även besöka Hongkong och Laos.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *