18 miljoner bengaliska klimatflyktingar

Om det är något land som är särskilt sårbart för klimatförändringarna är det Bangladesh. Enligt klimatexperter beräknas 17 procent av landet ligga under vatten och närmare 18 miljoner människor vara på flykt till följd av detta år 2050.

Ett hus i riskzonen för erosion och översvämning. Foto: Merry Huang

Ett hus i riskzonen för erosion och översvämning. Foto: Merry Huang

Merry Huang gästforskar om klimatflyktingar på International Centre for Climate Change and Development i Bangladesh. Hon har nyligen besökt Gaibanha, ett område som är särskilt drabbat av klimatförändringarna.

Vad är det som händer med klimatet i Bangladesh?

– Enligt de senaste rapporterna från FN:s klimatpanel spås effekterna av klimatförändringarna bli ännu mer destruktiva än vad de är i dag. Bangladesh kommer att uppleva fler och allvarligare cykloner. Översvämningarna kommer att vara kraftigare och de oregelbundna regnfallen fler. Till följd av detta kan stora kustytor komma att försvinna. Detta kan i sin tur orsaka landerosioner, saltvatteninträngning och stormfloder. För ett land som Bangladesh, där största delen av landytan ligger runt fem meter över havet, ger det stora problem för en redan fattig befolkning.

Kan du utveckla vad begreppet “klimatflykting” innebär? 

– Det är när invånare på grund av klimatförändringarna tvingas lämna sina hem för att söka skydd och nya försörjningsmöjligheter på annat håll. Många som har flytt har ingen möjlighet att återvända hem.

När tar människor beslutet att migrera och fly från sina hem?

– Det är olika beroende på deras ekonomiska situation – vissa har helt enkelt inte råd att fly. Många människor vill inte lämna sina hem. Kvinnorna som jag träffade i Gaibanha tillhör de allra fattigaste. De förklarade för mig att det inte är förrän vattennivån når över axeln i deras hem som de bestämmer sig för att fly. Under normala år lever de oftast med vatten upp till knäna eller midjan i sina hem.

Efter endast två månader har ett projekt för att förhindra erosion övervunnits av naturkraften. Foto: Merry Huang

Efter endast två månader har ett projekt för att förhindra erosion övervunnits av naturkraften. Foto: Merry Huang

Hur lever de människor som flytt?

– Många människor som har flytt lever under osäkra och tuffa förhållanden. De har svårt att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov, som att få mat på bordet, pengar till hyra och möjligheten att sätta sina barn i skola. Många av de kvinnor jag har träffat på landsbygden jobbade tidigare inom jordbruket och har helt förlorat sina möjligheter att försörja sig. Nu lever de på lånade pengar och förlitar sig på att männen hittar arbete i större städer. Många flyttar till Dhaka. Ofta hamnar de då i stadens slumområden.

Hur upplever de människor som du har träffat sin situation?

– De människor jag har pratat med förstår inte att det är klimatförändringar som är anledningen till havsnivåhöjningarna. De tror att förändringarna är naturliga eller att det finns religiösa anledningar till dem.

Vad görs för att hjälpa dessa människor?

– Det finns många organisationer som har börjat förstå att klimatarbete  måste genomsyra allt utvecklingsarbete som sker i Bangladesh. Det finns NGO:er som hjälper till att höja hus, ge mikrolån och öka medvetenheten om klimatförändringarna.  Det är emellertid fortfarande många människor som varken får hjälp av NGO:er eller av myndigheterna i Bangladesh.

Är klimatförändringarna oundvikliga?

– De är oundvikliga. Därför riktas nu mycket uppmärksamhet mot att anpassa landet till klimatförändringarna. Det är en stor utmaning.

Dela det här:
Kategorier: Asien, Bangladesh, Fattigdom, Flyktingar, Miljö, Naturresurser

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *