Ungas engagemang – en förutsättning för utveckling

Dimman ligger tät över huvudstaden och under promenaden till jobbet skymtar jag kyrktornet på Moder Teresas katedral. I bakgrunden hörs böneutrop från en av stadens alla minareter. Pristina är en smältdegel av kulturer, folkgrupper och religioner. På uteserveringarna sitter unga kaffedrickare och ser ut att njuta av livet.

I mars 2014 deltog Kosovo i sin första internationella fotbollsmatch. Den spelades mot Haiti och slutade 0-0. Foto: Fredrik Olsson

I mars 2014 deltog Kosovo i sin första internationella fotbollsmatch. Den spelades mot Haiti och slutade 0-0. Foto: Fredrik Olsson


Kosovo är en ung stat som förklarade sin självständighet i februari 2008. Landet är tydligt i sin målsättning att bli medlem i EU, men förhindras av en utbredd korruption och fattigdom, men också av relationen till grannlandet Serbien. Kosovo tillhör ett av Europas fattigaste länder, där en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är hög, vilket bidrar till den omfattande fattigdomen.

– Under sommaren tjänar jag i bästa fall motsvarande 130 kr på en dag, säger Hamit Krasniqi som säljer cigarretter och telefonkort på ett café.

Hamit jobbar åtta timmar per dag och hans lön försörja åtta andra familjemedlemmar som är arbetslösa.

Kosovo har den yngsta befolkningen i Europa, hälften är under 25 år. Ungt engagemang och deltagande i sociala, ekonomiska och politiska aktiviteter i samhället är därför centralt för Kosovos fortsatta utveckling. I slutet av oktober stöttade Sverige en konferens som arrangerades av George Williams Youth Association. Konferensen var unik då det var den första i Kosovo som anordnades av unga. Unga ledare fick chansen att sitta ner med beslutsfattare och tillsammans diskutera de utmaningar som unga står inför i Kosovo, men också de möjligheter som finns för att stärka ungas inflytande.

– Inom ungdomsorganisationer kan unga människor inspireras att agera tillsammans och förbättra sina ledaregenskaper. Engagemanget går bortom medlemskap i en organisation. Det skapar nätverk av mänsklig kontakt, och främjar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Detta är definitivt en resurs som ska ingå i beslutsfattandet, säger Henrik Nilsson, Chargé d’affaires vid Sveriges ambassad i Pristina.

Sverige inledde tidigt ett utvecklingssamarbete med Kosovo och därför är förtroendet för Sverige stort. Det svenska samarbetet är främst inriktat på ekonomisk utveckling, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat. Arbetet med frågorna är vardag för den nytillträdda biståndschefen Göran Paulsson vid Sveriges ambassad i Pristina:

– Det som är fokus i den nya strategin är de frågor som Sverige har identifierat som de viktigaste för Kosovos utveckling. Sverige är en stark förespråkare av EU:s fortsatta utvidgning, då det är centralt för strävan mot demokrati, rättsäkerhet samt hållbar ekonomisk utveckling. En viktig katalysator för den demokratiska utvecklingen är civilsamhället som verkar för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Jämställdhet är en viktig grundbult i svensk utrikespolitik. I Kosovo bidrar det svenska stödet till att öka den inhemska politiska prioriteringarna kring jämställdhetsfrågor och att involvera pojkar och män i jämställdhetsarbetet. Vidare stödjer Sverige stärkande av mänskliga rättigheter och ökat erkännande av etniska och religiösa minoriteter. Stöd ges också för att motarbeta diskriminering och intolerans av utsatta barn och hbtq-personer.

– Utvecklingen går framåt och bidrar till uppbyggnaden av den unga staten. Däremot är ungas engagemang och kvinnors roll i utvecklingen centralt för Kosovos fortsatta utveckling, säger Göran Paulsson.

Dela det här:
Kategorier: Civilsamhälle, Demokrati, Ekonomisk utveckling, Europa, Genus, Kosovo, Rättssystem, Ungdomar, Utvecklingssamarbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *