TGV-tåg i Marocko : snart en verklighet !

Marocko satsar på tåg med superhastighet och kommer vara det första landet i Afrika med hög-hastighetståg när projektet väntas vara klart 2017. Kungen Mohamed VI och hans regering satsar stort på att modernisera landet. TGV-projektet gläder dock inte alla i befolkningen då vissa röster anser att det finns andra prioriteringar Marocko borde satsat på först. 

TGV

Marockos nya TGVtåg. Foto: ©Magharebia, länk: https://www.flickr.com/photos/magharebia/6220398054/in/photolist-atFaCj

Ambitionerna är höga i Marocko vad det gäller utvecklingen av tåginfrastruktur. Landet har som plan, via det statliga järnvägsbolaget ONCF, att 2030 ska landet vara utrustad med ett höghastighetsnät på 1500 km som ska göra det möjligt att åka mellan olika städer i landet på kort tid. Den första linjen i detta storskaliga projekt är sträckan mellan Casablanca, som är Marockos ekonomiska huvudstad, och staden Tanger belägen i norra Marocko vid Gibraltars sund. Med en hastighet på 320 kilometer per timme, kommer sträckan mellan dessa två städer, som idag med vanligt tåg tar 4 timmar och 45 minuter, istället halveras till 2 timmar och 10 minuter med TGV. Förseningar gör dock att arbetet förväntas vara färdigt först 2017, istället för 2015 vilket var målet enligt de initiella planerna.

Samarbete mellan Marocko och Frankrike

TGV som på franska står för Train à Grand Vitesse är ett höghastighetståg utvecklat av Frankrike. Första linjen mellan Paris och Lyon invigdes 1981 och TGV-nätet har sedan utvecklats överallt i landet. Nu är det Marockos tur. Marocko och Frankrike har historiskt starka förbindelser i och med att Marocko tidigare varit en fransk koloni. Frankrike är inblandad i många av Marockos utvecklingsprojekt. Förutom framgången Frankrike vinner av att få utveckla TGV i Marocko, bidrar Frankrike i finansieringen av projektet och är inblandad i byggandet av tågbanor och leveransen av tåg via sina företag Alstom (tillverkare av elektrisk utrustning), SNCF (det statliga järnvägsbolaget i Frankrike) och Réseau ferré (fransk myndighet som förvaltar järnvägar). Det är Frankrikes andra samarbete utomlands med TGV sedan samarbetet med Sydkorea 1994.

TGV 2

Kungen Mohamed VI (till höger) tillsammans med Frankrikes före detta President, Nicolas Sarkozy, vid lanseringen av projektet i Tanger den 29 september 2011. Foto: ©ONCF, länk: http://www.tgvmaroc.ma/photos2.php

Ett kontroversiellt projekt

Många motsätter sig byggandet av TGV då de sociala klyftorna är stora i Marocko. Landet tampas med analfabetism, arbetslöshet och en allmänt utbredd fattigdom. Därför kritiseras projektet starkt av flera marockanska föreningar som förenats under parollen ”Stop TGV”. Mottsättarna är aktiva dels genom en hemsida på Internet men också genom demonstrationer. På Stop TGV:s hemsida kan man bland annat läsa: ” Vi betraktar att TGV-projektet mellan Tanger och Casablanca är själva symbolen för ett Marocko som vi inte vill ha. Detta Marocko, där de viktigaste besluten, det vill säga dom som påverkar det dagliga livet för alla medborgare och framtiden för kommande generationer, tas utan samråd eller demokratisk och offentlig debatt”.

Vidare kan man också läsa hur kollektivet ifrågasätter projektets enorma kostnad, uppskattningsvis 25 miljarder dirham (ungefär 21 miljarder svenska kronor) och numrerar sedan upp en lista på sociala projekt som kunde ha utvecklats istället för TGV som betraktas som en mindre nödvändighet i jämförelse med skolor eller sjukhus. Kollektivet uppmanar även privatpersoner och andra frivilliga organisationer till att skriva under en petition för att synliggöra sin protest emot projektet.

TGV mellan Marocko och Europa?

Dock finns långsiktiga planer som skulle kunna förklara varför Marocko valt att investera i TGV genom att på så sätt göra landet tekniskt välutrustad och förberedd för vad framtiden har att komma med. Framtiden förutsägs alltså ljus för tåget. En artikel från Svenska dagbladet 2011 om utvecklingen av höghastighetståg runt om i världen har titeln ”Tåget är det nya flyget. I och med att flyget har en oerhört negativ påverkan på miljön, i jämförelse med tåget, satsats det allt mer på utvecklingen av höghastighetståg som ska kunna konkurrera med flyget. Enligt Lars Ejeklint som är energiexpert hos Vattenfall ”är tågets miljöpåverkan minimal”. Därför finns planer på att utveckla TGV-linjer mellan Europa och Marocko. Om projektet en dag kan bli till verklighet eller ej är fortfarande osäkert och förutsätter så klart en tunnel eller bro över Gibraltars sund mellan Marocko och Spanien. Detta innebär å sin tur diplomatiska överenskommelser samt att hitta finansiering, vilket tar lång tid i den diplomatiska och politiska världen.

Framsteg har dock tagits. Marocko och Spanien skrev 2003 under ett gemensamt avtal för att studera de tekniska möjligheterna i byggandet av en järnvägstunnel under Gibraltars sund, den så kallade Gibraltartunneln. Om projektet verkligen är genomförbart är fortfarande svårt att förstå i nuläget då sundet anses vara för djupt. Men om tunneln blir till verklighet, har den till syfte att fungera som startpunkten i ett stort projekt som skulle göra en tåglinje mellan Marocko och Europa en sannolik möjlighet.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Civilsamhälle, Demokrati, Ekonomisk utveckling, Marocko, Politik, Utvecklingssamarbete
Taggar: , ,

Om Lisa Olofsson

Mitt namn är Lisa och jag är född i Sverige men bor numera i Casablanca i Marocko efter att ha levt i Paris sedan 2008.
Jag har en master i Statsvetenskap samt en Bachelor i Internationella relationer.
Globala utvecklingsfrågor intresserar mig mycket och Marocko är ett intressant land att studera eftersom det utvecklas på många olika nivåer (ekonomiskt, socialt, politiskt, osv). Jag hoppas i samband med mitt engagemang som FUF-korrespondent kunna få bidra med intressant information och fakta om den utveckling som sker i Marocko.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *