Etnomiljökorridorer – Ett sätt att få ursprungsbefolkningen i Brasilianska Amazonas i den politiska agendan?

Illegal avverkning, skogsomvandling, skogsbränder, stora byggen av vattenkraftverk och  olaglig guldgrävning ses som de största hoten till regnskogen och ursprungsbefolkningen i Rondônia, Brasilien. Under helgen mellan den 26 och 27 september träffades en del icke-statliga organisationer (NGOs) och folkgrupper tillhörande urbefolkningen i Rondônia området för att diskutera dessa frågor.

Den årliga träffen kallas för Corredores Etnoambientais och är en del av arbetet mellan Kanindé och Jordens Vänner. Projektet syftar till att främja och förbättra bevarandet av den biologiska mångfalden och hållbara skötseln av naturresurser i offentlig mark genom utveckling av ”etnomiljökorridorer”. Etnomiljökorridorer är ett samlingsnamn för olika etniska gruppers territorium i en region. Korridorens uppgift är att arbeta för ett officiellt erkännande och skydd av områden samt att integrera skyddet av kultur och miljötillgångar med aktivt deltagande av ursprungsbefolkningar.

Mötet ägde rum i en större hydda i staden Cacoal som ligger i värsta delen av Brasilien. När mötet började fick alla ledare från olika etniciteter möjlighet att öppet redogöra vilka problem och svårigheter de möter i deras respektive territorium. Samtliga hade liknande problem som illegalt intrång av deras territorium, illegal avverkning, brist på hälso-och sjukvård samt utbildning. Vidare visade Miljöinstitutionen (ISA) på en karta den illegala avskogningen i Rondônia. Kartan visade att ca en femtedel av amazonskogen i Rondônia redan är avverkad. Det här oroade naturligtvis alla deltagare och mötet kom att prägla hur urbefolkningen ska hantera detta i framtiden. Under mötets gång kom det fram att en del ledare, som inte befann sig på mötet, själva säljer en del av sitt territorium för illegal skogsskövling. Detta skapar i sin tur en internkonflikt i deras gemenskap och försvårar deras situation ännu mer.

AGIR – Föreningen för urfolkets starka kvinnor  i Rondônia

På samma plats den 28 september var det dags för kvinnorna att ta plats. När mötet sattes igång åkte många av männen hem vilket ledde till att många av kvinnorna också var tvungna att lämna. Detta visar hur stort behovet är att kvinnorna samlas vid tillfällen som detta. Under denna dag skapade kvinnorna som var kvar på plats en kvinnoförening som kom att kallas ”Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia”, förkortat AGIR, vilket står för ”Föreningen för urfolkets starka kvinnor i Rondônia”. Ivaneide Cardozo som är projektledare på Kanindé menar att skapandet av föreningen är en av de viktigaste händelserna som har skett under hela året eftersom genus frågan är en allmänt svår fråga i Brasilien. Kvinnorna är ensamt ansvariga för hushållen och barnen och dessutom ligger alla territorier långt ifrån varandra vilket försvårar möjligheterna för kvinnor från olika etniciteter att träffas.

Ursprungsbefolkningen i Brasilien har fortfarande en lång väg att gå. Men faktumet att flera etniciteter träffas årligen och pratar om hoten, svårigheterna och försöker komma fram till en gemensam lösning är redan en framgång. Dock går processen i nuläget mycket långsamt. Exempelvis har ursprungsbefolkningen i Rondônia startat en samordningsgrupp som syftar till att stödja dem med bland annat olika projekt som behandlar miljön, hållbarhet och skydd av territorium. Men även samordningsgruppen möter stora svårigheter och motgångar i deras arbete då de saknar tillräckliga resurser från delstatsregeringen. Samordnaren Helinton Tinhawambá Gavião menar att urbefolkningen i Rondônia är exkluderade från den offentliga politiken eftersom de inte bjuds in för dialoger med lokala politiker. Detta ser han som ett stort problem för dem.

 

Dela det här:
Kategorier: Brasilien, Genus, Hälsa, Miljö, Minoriteter, Naturresurser

Om Rafaela Rodrigues Gusmao

Jag är 26 år och har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation från Stockholms Universitet. Under hösten kommer jag att vara utsänd praktikant för Jordens Vänner i Brasilien. Under min praktiktid kommer jag att jobba med en organisation som heter Kanindé i Porto Velho.

Kanindé har haft samarbete med Jordens vänner i ca 10 år och jobbar mest med skydd av regnskogen och med ursprungsbefolkningens rättigheter runt om i Rondônia regionen. Jag kommer att följa med Kanindé till olika av urfolksterritorium och hjälpa Kanindé med deras arbete på plats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *