Medan sojafälten och boskapsuppfödningen expanderar, hotas urfolkens och andra skyddade områden av lagförslaget PEC 215/00 .

Varje gång jag åker med Kanindé till ett urfolksterritorium möter vi en brinnande regnskog längst vägarna som antingen ska bli stora sojafält eller boksskapsrancher. Kanindé är en organisation som jobbar med ursprungsbefolkningens rättigheter i Rondônia. Här omvandlas savanner till sojabönsodlingar och många hektar av regnskogen används för att ge plats till väldiga boskapsrancher. Brasilien är världens näst största sojabönsproducent och världsledande i exporten av nötkött. Stora mängder soja exporteras till bland annat Sverige för användning som råvara för djurfoder. I och med ökningen av boskapsskötsel och sojaproduktionen, ökar även behovet av större landområden.

Pec215

Walelasoetxeige Paiter Bandeira Surui


I takt med detta ökar hoten mot regnskogen och urfolksterritorium ännu mer. På onsdag den  28 oktober annonserade den brasilianska regeringen att
lagförslaget ( PEC ) 215/00 blev godkänd i lagrådet som består av 21 guvernörer. Förslaget föreslår att ansvaret för skyddet av urfolksterritorium överförs från den administrativa makten till den lagstiftande makten. Det kommer att  innebära att den federala regeringen förlorar sin självbestämmanderätt för att skydda och avgränsa territorium vilket också kommer att medföra förändringar i konstitutionen. Skyddet och avgränsningen av territorium innebär att urfolken får ett officiellt erkännande och rätten till sin mark. I dagens läge genomförs denna avgränsning och skydd av territorium av den federala makten efter förslag från FUNAI (den nationella myndigheten för urbefolkningen). PEC 215 kommer också direkt att påverka Quilombos territorium och miljöskyddade områden. Quilombos är områden som skapades av förrymda afrikanska slavar i Brasilien. Tillsammans skapade de små samhällen bortom slavägarnas kontroll djupt inne i skogarna. Idag har områdena fått namnet ”comunidades autônomas de escravos fugitivos” vilket på svenska betyder dem självständiga samhällena för förrymda slavar. Vidare är det egentliga syftet med förslaget att överlämna makten till kongressen eftersom det finns en majoritet som är för minskningen av att skydda områden och för ökandet av exploateringen av Amazonas.

Nedhuggen regnskog för sojaplantageDet viktigaste problemet med förslaget är att det direkt kommer gynna stora sojaproducenter, boskapsuppfödare och den illegala avskogningen i Amazonas områdena. Samtliga från organisationen Kanindé och många andra i Brasilien är rädda för att denna reform kommer leda till en stor ökning av skogsavverkningen och vara ett omedelbart hot mot floran och faunan i regnskogen. Förslaget möjliggör även en uthyrning av urfolkets territorium vilket i sin tur kommer att leda till att delar av territoriet kommer att avverkas.  FUNAI meddelade på sin hemsida att de kommer att göra allt för att stoppa förslaget och anser denna inte bara vara ett hot mot urfolket men också mot hela det Brasilianska samhället.

Walelasoetxeige Paiter Bandeira Surui är juriststudent och tror att om PEC 215 genomförs kommer detta innebära ett baksteg i kampen för urfolkets rättigheter och en kränkning i konstitutionen. ”Det betyder att staten hotar de mänskliga rättigheter. Det är redan svårt att skydda urfolkets territorium i dagens läge och med lagen kommer detta skydd inte längre finnas. Om vårt territorium inte skyddas kommer det att direkt påverka urfolkets existens då områdena är en plats där vi lever, praktiserar vår kultur och där vi jagar vår mat”, säger studenten. Walelasoetxeige menar att det finns många lagförslag som blir godkända idag som går emot de mänskliga rättigheterna och detta visar att Brasilien går bakåt istället för framåt i sin utveckling.

Dela det här:
Kategorier: Brasilien, Jämställdhet, Mänskliga Rättigheter, Miljö, Naturresurser

Om Rafaela Rodrigues Gusmao

Jag är 26 år och har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation från Stockholms Universitet. Under hösten kommer jag att vara utsänd praktikant för Jordens Vänner i Brasilien. Under min praktiktid kommer jag att jobba med en organisation som heter Kanindé i Porto Velho.

Kanindé har haft samarbete med Jordens vänner i ca 10 år och jobbar mest med skydd av regnskogen och med ursprungsbefolkningens rättigheter runt om i Rondônia regionen. Jag kommer att följa med Kanindé till olika av urfolksterritorium och hjälpa Kanindé med deras arbete på plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *