African Solutions to African Problems

“Afrikanska lösningar på afrikanska problem” – dessa ledord hörs allt oftare inom den Afrikanska unionen, AU. Inte minst i samband med diskussioner om den internationella brottmålsdomstolens, ICC:s, pågående utredningar mot sittande afrikanska ledare som Omar al-Bashir i Sudan, och William Ruto och Uhuru Kenyatta i Kenya.

“Afrikanska lösningar på afrikanska problem” – dessa ledord hörs allt oftare inom den Afrikanska unionen. Foto: UNAMID, Flickr

“Afrikanska lösningar på afrikanska problem” – dessa ledord hörs allt oftare inom den Afrikanska unionen.
Foto: UNAMID, Flickr

För att erbjuda ”afrikanska lösningar” när det kommer till brott mot folkrätten har AU antagit ett eget legalt ramverk om mänskliga rättigheter och samhällsstyrning. Ramverket slår fast att afrikanska institutioner som Afrikanska kommissionen om mänskliga och folkens rättigheter och den Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter ska etableras. Att Afrika som kontinent och AU som mellanstatlig organisation vill ansvara för utövandet av internationell rättvisa måste i grunden ses som något positivt som ska uppmuntras och stödjas. Frågan är dock om det finns en genuin vilja bakom dessa initiativ, eller om det är försök att undkomma kritik gällande bristande respekt för mänskliga rättigheter hos vissa afrikanska ledare? Något som tyder på det senare är att AU vid sitt toppmöte sommaren 2014 antog det så kallade Malabo-protokollet. Detta protokoll innebär att den ännu overksamma Afrikanska domstolen för rättvisa och mänskliga rättigheter kommer att få mandat att hantera internationella brott. Det problematiska med protokollet är att statschefer och högre tjänstemän får åtalsimmunitet så länge de sitter vid makten.

De panafrikanska initiativen för internationell rättvisa har stor potential och har hittills bidragit till en positiv utveckling på kontinenten. Malabo-protokollet innebär dock ett avsteg från den annars positiva utvecklingen och protokollet kan inte ses som en lösning på något annat än vissa afrikanska ledares problem att rätta sig efter folkrätten. Vissa afrikanska problem består, och lösningarna lyser med sin frånvaro.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Rättssystem

En kommentar

  1. Ulf Nilsson

    Jag betraktar ICCs utredningar som rena hyckleriet. Vad jag vet nästan bara afrikanska ledare hotas av åtal. Varför inte tidigare USA-presidenten Bush och p.m. Tony Blair som startade angreppskrig mot Irak, det allvarligaste brottet mot mänskligheten och FN-stadgan de senaste 40 åren med mer än en ½ miljon döda som resultat + födelseplats för IS. Och Obama som tillsammans med ledarna för England och Frankrike (+ lite hjälp av Sverige!) störtar och mördar Gadaffi, skapar ett Libyen i totalt kaos och ytterligare en grogrund för terrorism. Libyen under Gadaffi hade Afrikas högsta levnadsstandard enligt WHO och Unescos standard, idag ligger landet långt ner på listan. Vem ställs inför ICC för dessa krigsbrott? Här finns underlag för undersökande journalistik av FUF!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *