Det marockanska undantaget

I ett land där unga hellre surfar på Facebook än röstar och förtroendet för politiker är lågt, arbetar föreningen TIZI (Tariq Ibnou Ziad Initiative) för ett mer demokratiskt Marocko. Ordförande Zakaria Garti är optimistisk inför framtiden:
– Den nya generationen är nyckeln till ett fullständigt demokratiskt Marocko, tror han.

Zakaria Garti, 30 år, vill vara med och påverka den politiska orienteringen i sitt land. Foto: TIZI

Zakaria Garti, 30 år, vill vara med och påverka den politiska orienteringen i sitt land.
Foto: TIZI

Drivkraft och politiskt engagemang märks tydligt hos Zakaria Garti. Tillsammans med sina medarbetare på TIZI arbetar han för att höja det politiska deltagandet och för att skapa politiska ambitioner bland unga i Marocko. För att nå sin målgrupp använder TIZI Facebook som främsta kommunikationskanal.

– I vår tid har sociala medier gjort mer för demokratin än upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau. Uppskattningsvis använder 12 miljoner marockaner Facebook, det är fler än som röstar! All vår mobilisering är därför koncentrerad till Facebook.

Zakaria Garti berättar att röstdeltagandet bland unga i Marocko under flera år har varit lågt. Uppgivenhet och besvikelse är några av orsakerna, men också dålig organisering och kommunikation från de marockanska partierna.

– Vi ser oss själva som en förberedelseskola för att lära sig om politik och för att bli politiskt engagerad. Sedan många år tillbaka har den unga generationen tappat både intresse, hopp och förtroende för vad politiken kan förändra i deras vardag. TIZI har som mål att försöka ändra på det.

TIZI arbetar för att påverka både unga och politikerna.

– Det är svårt för unga i Marocko att engagera sig i politiska partier. Partierna är dåligt organiserade och dåliga på att locka till sig nya unga krafter. Därför kommer vi med förslag till marockanska politiker på hur de kan förbättra sig själva och sina partier. I slutändan har vi ju gemensamma mål.

TIZI anordnar olika aktiviteter för att främja demokratin, ett exempel är projektet TIZI Awards.                  Foto: TIZI

TIZI anordnar olika aktiviteter för att främja demokratin, ett exempel är projektet TIZI Awards. Foto: TIZI

Uttrycket ”det marockanska undantaget” stämmer väl in på det politiska och sociala läget i Marocko, enligt Zakaria Garti.

– Marocko kan beskrivas som ett undantag i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen. Vår monarki är en av världens äldsta och anses därför av majoriteten av folket som mycket legitim. För det andra måste jag säga att Marocko aldrig riktigt har upplevt någon arabisk vår. Visst var det demonstrationer, men de viktigaste politiska reformerna för en demokratisk övergång började flera år innan 2011.

Zakaria Garti berättar att viktiga sociala och politiska reformer lanserades i mitten av 1990-talet som har banat väg för vart Marocko befinner sig idag. Landet står, trots detta, inför många utmaningar.

– Marocko befinner sig just nu i en mycket stabil demokratisk övergång, så Marocko är ingen diktatur. Däremot är vägen till en perfekt demokrati à la Sverige fortfarande lång. Kvalitén på grundutbildningen i den marockanska skolan är vårt främsta problem, samt de enorma klasskillnaderna.

När det gäller sociala frågor som utbildning och klyftor mellan rika och fattiga är alltså Marocko inget undantag. Landet tampas fortfarande med stora problem gällande analfabetism och korruption. Zakaria Garti riktar sin kritik mot att Marocko fortfarande är ett klassamhälle med många orättvisor:

– Marocko är självständigt sedan snart sextio år, men trots det är vi fortfarande oförmögna att utbilda vår egen elit. De marockaner som har den ekonomiska möjligheten sätter istället sina barn i franska skolor i Marocko eller skickar dem till Frankrike. Detta skapar stora klyftor mellan människor.

Men samtidigt ser Zakaria Garti ljust på framtiden.

– Jag tror att den nya generationen är nyckeln till ett fullständigt demokratiskt Marocko. Den som vill stoppa den pågående övergången till demokrati har inte förstått någonting av vad historien har lärt oss.

Photo Lisa 5

Enligt Zakaria Garti håller TIZI på att bli en mycket viktig aktör i det marockanska samhället. Foto: TIZI

Dela det här:
Kategorier: Demokrati, Marocko

Om Lisa Olofsson

Mitt namn är Lisa och jag är född i Sverige men bor numera i Casablanca i Marocko efter att ha levt i Paris sedan 2008.
Jag har en master i Statsvetenskap samt en Bachelor i Internationella relationer.
Globala utvecklingsfrågor intresserar mig mycket och Marocko är ett intressant land att studera eftersom det utvecklas på många olika nivåer (ekonomiskt, socialt, politiskt, osv). Jag hoppas i samband med mitt engagemang som FUF-korrespondent kunna få bidra med intressant information och fakta om den utveckling som sker i Marocko.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *