Energi, men till vilket pris?

Under de senaste två decennierna har en snabb utveckling av storskaliga vattenkraftsprojekt i Mekongregionen skett. Många hävdar att detta ger positiva effekter som ekonomisk tillväxt och energisäkerhet. Men dammprojekt kan ha destruktiv påverkan på den biologiska mångfalden, ekosystemen och riskerar i värsta fall att utplåna fiskbestånden.

Thailändska aktivister demonstrerar mot utbyggnad av vattenkraft i Laos.                                      Kritik från den laotiska befolkningen är däremot ovanlig på grund av begränsad yttrandefrihet Foto: International Rivers, Flickr

Thailändska aktivister demonstrerar mot utbyggnad av vattenkraft i Laos.
Kritik från den laotiska befolkningen är däremot ovanlig på grund av begränsad yttrandefrihet
Foto: International Rivers, Flickr

Mekongfloden är en av världens största och mest produktiva platser för inlandsfiske. Mer än 60 miljoner människor är beroende av flodsystemets resurser, bland annat fisk. Floden är också en viktig inkomstkälla för många landsbygdssamhällen och nödvändig för jordbruket i regionen.

El – men för vem?
Under en längre tid har Mekongfloden även använts för att bygga ut vattenkraft i regionen, både för export såväl som hemmabruk.

– I Mekongområdet ser vi två extremfall när det gäller elektrifieringsnivån, där länder som Thailand och Vietnam har nått nästan 100 procent i elektrifiering av landsbygden, medan länder som Burma och Kambodja fortfarande släpar efter, förklarar Witoon Permpongsacharoen, direktör för Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net).

El från vattenkraft produceras i de mindre utvecklade länderna i Mekongområdet, som till exempel Laos. Sedan exporteras elen till de mer utvecklade grannländerna, som till exempel Thailand. Den el som produceras stannar sällan i landet för hemmabruk, och många landsbygdssamhällen saknar fortfarande tillgång till elektricitet.

– I den meningen är distribution av energi mycket obalanserad eftersom den överförs från landsbygden till städerna och från de mindre utvecklade områdena till de mer utvecklade, säger Permpongsacharoen.

Dammbyggen berör fiskens vandringsvägar och hela ekosystemet i Mekongflodens delta, ett av världens mest produktiva områden för jordbruk och fiske. Foto: Witoon Permpongsacharoen

Dammbyggen berör fiskens vandringsvägar och hela ekosystemet i Mekongflodens delta, menar Witoon Permpongsacharoen.
Foto: Witoon Permpongsacharoen

Många menar att storskalig vattenkraftsutveckling är nödvändigt för ekonomisk tillväxt, eftersom intäkterna kan användas för fattigdomsbekämpning. Men många barriärer såsom korruption och brist på reglering hindrar en sådan utveckling.

– Det är viktigt att ta hänsyn till den politiska kontexten som råder i respektive land runt Mekongfloden för att se till att ansvarsskyldighet, öppenhet och deltagande tillförsäkras i samtliga dammprojekt, poängterar Permpongsacharoen.

Sydostasiens batteri

Med målet att bli “Sydostasiens batteri” har Laos för närvarande 25 dammar i planeringsstadiet, 12 i bruk och många fler som genomgår förstudier. Men det är samtidigt ett land som rankas som nummer 145 av totalt 176 länder i Transparency Internationals korruptionsindex (2014). I Laos, som har en hög grad av korruption, bristande yttrandefrihet och ett begränsat civilsamhälle, är hållbara dammprojekt svåruppnåeliga eftersom inte alla intressenter är involverade.

Svårt med hållbara dammar
Vattenkraft som ett verktyg för att uppnå hållbar utveckling står ofta i intressekonflikt till vinstmaximering. Även om vissa projekt tar hänsyn till de negativa effekterna av dammbyggen, är denna hänsyn mestadels otillräcklig. Ersättningen till den drabbade befolkningen och försöken att minimera projektens miljöpåverkan är sällan tillräcklig eftersom seriösa försök markant skulle öka kostnaderna.

– Motivet med storskaliga dammar är att exportera energi för vinst, inte att förbättra välbefinnandet för de drabbade samhällena eller upprätthålla passande miljöpraxis, förklarar Permpongsacharoen.

Just nu investerar många utländska aktörer i vattenkraft i Mekongområdet. Men flera ideella gräsrotsorganisationer i regionen har en annan vision för energisektorn. MEE Net behandlar det växande problemet med ohållbar storskalig energiinfrastruktur i Mekongregionen genom att föra samman aktivister, akademiker, civilsamhället och lokalsamhällen från Mekongländerna.

– Vi vill ha en energisektor som fokuserar på effektivitet, förnybar energi och som är mer decentraliserad eftersom detta skulle gynna landsbygdssamhällen som saknar tillgång till elektricitet. Vi vill även att energiutvecklingen ska vara demokratisk, ekonomisk rationell, miljövänlig, socialt rättvis och transparant där inte de mest marginaliserade drabbas hårdast, förklarar Permpongsacharoen.

Mekongflodens delta, ett av världens mest produktiva områden för jordbruk och fiske. Foto: Prince Roy, Wikimedia Commons

Mekongflodens delta, ett av världens mest produktiva områden för jordbruk och fiske.
Foto: Prince Roy, Wikimedia Commons

Dela det här:
Kategorier: Kambodja, Laos, Miljö, Thailand, Vietnam

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *