Grundvattenberoende i Mekongdeltat

De flesta av hushållen i Mekongdeltat är direkt beroende av grundvattenresurser. Sedan 90-talet har man byggt ett stort antal grundvattenbrunnar på landsbygden inom Mekongdeltat för att göra vatten mer tillgängligt. Men idag ser förutsättningarna för användning av grundvatten annorlunda ut. Idag har efterfrågan för både hushåll och i synnerhet jordbruk ökat markant.

Vatten från handvattenpumparna används till att diska och tvätta sig med. Det används sällan som dricksvatten.               Foto: Mia Engman

Vatten från handvattenpumparna används till att diska och tvätta sig med. Det används sällan som dricksvatten. Foto: Mia Engman

Andrew Wyatt, programchef för Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) i Vietnam menar att grundvattenbrunnarna fyllde en viktig funktion då, men att omständigheterna har förändrats. Både antalet brunnar och antalet människor som nyttjar varje brunn har ökat.

– Under 1990-talet var det antagligen inte samma efterfrågan eller antal hushåll i behov av grundvattenresurserna. Jordbruket var inte heller lika beroende av stora mängder vatten, säger Andrew Wyatt.

Än idag är hushållen beroende av grundvatten, men den dåliga kvalitén på vattnet påverkar människors levnadsstandard.

Om avsaltningsenheter användes istället för grundvatten skulle hushållen inte längre vara lika sårbara under torrperioden. Vattenresurser skulle vara lokala och kvalitén skulle vara god. Foto: Mia Engman

Om avsaltningsenheter användes istället för grundvatten skulle hushållen inte längre vara lika sårbara under torrperioden. Vattenresurser skulle vara lokala och kvalitén skulle vara god. Foto: Mia Engman

Ett annat stort problem för Mekongdeltat under torrperioden är havsvatteninträngning. Vatten i floder, kanaler och geologiska bildningar under marken påverkas av högre salthalter. Wyatt förklarar att det finns olika projekt som försöker tackla problemet med överbelastade och exponerade grundvattenresurser.

– Grundvattenbildning försöker vi adressera genom projekt som bygger på att kontrollera vattenflödet. Det är ett försök att öka kapaciteten av grundvattenbildningen. Men om det inte görs och vi fortfarande är beroende av grundvatten kommer det att bli katastrofalt, säger Wyatt.

För att garantera en mer pålitlig vattenförsörjning, samtidigt som man vill undvika mer havsvatteninträngning och landsänkning, behöver man hitta andra alternativ. Wyatt säger att internationella organisationer har blivit mer medvetna idag om risker och konsekvenser än vad UNICEF var när de implementerade det storskalig brunnprojektet.

– Medan vi blir mer uppmärksamma på konsekvenserna av klimatförändringarna och höjda havsnivåer förstår vi att om vi fortsätter att utvinna grundvatten kommer vi få sammanpressad landsänkning. Det kommer höja den relativa havsnivån. Så ja, det finns ett behov av att röra sig från grundvattenberoendet, menar Wyatt.

Dela det här:
Kategorier: Miljö, Vietnam

Om Mia Engman

Uppväxt i Småland, pluggar global utveckling i Storbritannien och arbetar nu under två månader i Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam. Jag är framförallt intresserad av frågor rörande vattenrening och tillgång, men har även ett brett intresse för andra frågor som kommer speglas i bloggen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *