Delade meningar om nytt frihandelsavtal

Vietnam kommer inom de närmaste åren att ingå i Trans-Pacific Partnership (TPP), ett nytt frihandelsavtal med syfte att öka handeln mellan tolv länder i Stillahavsregionen. Experter på ledande ekonomiska institut förutspår att landet kan bli en av de största vinnarna på avtalet på grund av ökad export av främst kläder och skor. Andra menar att grupper av landets fattiga, småskaliga bönder kan komma att påverkas negativt. 

Hoang Tuan Cuong.                Foto: We Effect

Hoang Tuan Cuong. Foto: We Effect

Hoang Tuan Cuong är landchef för biståndsorganisationen We Effect som sedan 2010 bedriver projekt för att minska fattigdomen bland småskaliga bönder i Vietnam. Enligt Hoang kommer TPP innebära både utmaningar och möjligheter för dem.

– Bönder vars varor håller en relativt hög kvalitet och låg prissättning jämfört med motsvarande varor producerade i andra länder som ingår i avtalet kommer att få tillgång till fler marknader i och med borttagandet av handelshinder, som kvoter och tariffer. Däremot förväntas konkurrensen öka för bönder vars varor, på grund av till exempel odlingsförhållanden, är av sämre kvalitet, berättar Hoang.

En majoritet av Vietnams småskaliga bönder är medlemmar i kooperativ som erbjuder tjänster som rabatter på till exempel bekämpningsmedel och utsäde eller köp av böndernas varor.

– De kooperativa böndernas möjlighet att dra fördel av avtalet beror till stor del på var i landet de bor, säger Hoang.

Bönder verksamma kring det bördiga Mekongdeltat i söder tillhör ofta kooperativ med god ekonomi som har råd att köpa böndernas jordbruksprodukter till stabila och konkurrenskraftiga priser för vidareförsäljning till inhemska företag eller exportörer. Kooperativ i norra Vietnam däremot, där större delen av landets etniska minoriteter också återfinns, är i regel fattigare och har därför oftast inte råd att köpa böndernas varor. Dessa bönder brukar antingen sälja sina varor på den lokala marknaden där fluktuerande marknadspriser råder, eller till mellanhänder som ofta utnyttjar sitt maktövertag genom att pressa ner priserna.

Skärmavbild 2016-02-18 kl. 14.58.45

– Trots att vi på We Effect arbetar för att ge fattiga bönder ökade färdigheter i prisförhandling liksom tillgång till bättre marknader ligger det största ansvaret för att skydda bönderna hos den vietnamesiska staten, menar Hoang.

Hoang anser att det är staten som måste öka jordbrukarnas motståndskraft mot kraftigare utländsk konkurrens. Enligt avtalet tillåts dock inte staten skydda jordbrukarna med subventioner. Vägen måste istället gå genom förbättrade produktionsmetoder och utbildning av bönderna. Detta leder till bättre kvalitet på varor, vilket ger förbättrad konkurrenskraft på den öppna marknaden.

De småskaliga vietnamesiska bönderna kan förlora på TPP  om inte staten hjälper till. Foto: Sofia Förster

De småskaliga vietnamesiska bönderna kan förlora på TPP
om inte staten hjälper till.
Foto: Sofia Förster

Experters uttalanden om att Vietnam kommer att bli en av avtalets största vinnare beror, enligt Hoang, på vilket perspektiv man har. Från de småskaliga böndernas perspektiv rör det sig snarare om ett vagt antagande.

– Utan aktiva åtgärder från staten kommer det knappast bli några stora vinster för denna redan utsatta grupp, säger han.

Dela det här:
Kategorier: Handel, Vietnam

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *