Migranter i Shanghai har sämre tillgång till utbildning

Många kineser flyttar till Shanghai i jakten på jobb, högre löner och bättre utbildning. Men för att migranterna ska få samma tillgång till exempelvis utbildning måste de folkbokföras i staden. Detta är en lång och komplicerad process som många inte lyckas ta sig igenom. Därför saknar många migranter i Shanghai samma sociala rättigheter som de infödda stadsborna och lever som andra klassens medborgare.

Nästan en tredjedel av migrantbarnen går på skolor avsedda för migranter där undervisningsnivån fortfarande är låg. Foto: Miriam Follin

Nästan en tredjedel av migrantbarnen går på skolor avsedda för migranter där undervisningsnivån fortfarande är låg.
Foto: Miriam Follin

Kinas folkbokföringssystem, hukou, samlar information om Kinas alla hushåll och garanterar invånarna sociala rättigheter i det område där de är registrerade. Vilket område som hushållet tillhör står tryckt i en röd pass-liknande bok.

Var i Kina en person är folkbokförd påverkar dennes tillgång till exempelvis utbildning. Foto: Miriam Follin

Var i Kina en person är folkbokförd påverkar dennes tillgång till exempelvis utbildning.
Foto: Miriam Follin

Hukousystemet trädde i kraft 1958 och huvudsyftet var att hindra landsbygdsbor från att flytta in till städerna. Det enda sättet att flytta var då att bli förflyttad av staten, vilket för landsbygdsbor oftast innebar tillfälliga förflyttningar som arbetskraft. Men i och med flera politiska och ekonomiska reformer under 80-talet fick individer mer kontroll över arbets- och bostadsort . Idag rör sig människor fritt inom landet, och det är oftast inga problem att flytta till en plats där man inte är folkbokförd. Däremot är det mycket svårt för en migrant att bli folkbokförd i någon av Kinas storstäder. I Shanghai finns runt tio miljoner migranter, men de flesta av dem lyckas inte bli folkbokförda i staden och deras sociala rättigheter blir därför begränsade.

Processen att bli folkbokförd i Shanghai tar många år. Under tiden kan migranten ansöka om uppehållsrätt, ett tillfälligt hukou, som måste förnyas varje till vart tredje år. För att kunna bli permanent folkbokförd i Shanghai bedöms individerna utifrån en poängskala. Det som ger poäng är till exempel typ av examen (och från vilket universitet), speciella färdigheter, diplom, anställningsform, och hur länge man har betalat socialförsäkring.

Av Shanghais 24 miljoner invånare är runt tio miljoner migranter från andra provinser.  Foto: Dominik Wiedmann

Av Shanghais 24 miljoner invånare är runt tio miljoner migranter från andra provinser.
Foto: Dominik Wiedmann

Segregering i grundskolan
Trots att unga migranter ofta låter sina barn stanna kvar i hemprovinsen, blir det vanligare att barnen flyttar med sina föräldrar. Möjligheterna i storstaden är trots allt fler för alla i familjen. Enligt den officiella statistiken finns det idag runt 500 000 migrantbarn i Shanghai. Sedan 2008 har de rätt till kostnadsfri grundskoleutbildning. Detta beslut väckte starka reaktioner hos infödda Shanghaibor, eftersom migrantbarnen ofta har en lägre kunskapsnivå och därför anses dra ner undervisningsnivån i skolorna. För att gå dessa föräldrar tillmötes har flera skolor nu segregerade klasser. Familjer som är folkbokförda i Shanghai har företräde till skolorna i sina bostadsområden. Därför blir de bästa grundskolorna otillgängliga för migranter. De som inte är folkbokförda i Shanghai får ta de platser som är lediga, ofta i skolor som ligger långt bort från hemmet. Runt en tredjedel av Shanghais migrantbarn är inskrivna på någon av de 150 migrantskolorna som migranter eller icke-statliga organisationer har startat.

Morgan Banaszek arbetar som samordnare på Stepping Stones, en organisation som förser ett tjugotal migrantskolor med gratis undervisning i engelska.

– Staten har investerat mer i migrantskolorna de senaste åren. Men pengarna går till själva klassrummen och undervisningsmaterial, och tyvärr inte till högre löner, vidareut-

bildning för lärarna, eller för att locka till sig bättre kvalificerade lärare. När det gäller utbildningsnivån har vi tyvärr inte sett någon förbättring, säger hon.

Fler universitetsplatser till infödda Shanghaibor
Till gymnasiet och universitet antas studenter utifrån resultat på de nationella inträdesproven. Proven skrivs där eleven är folkbokförd, vilket innebär att många 15-åringar får återvända till hemprovinsen för att fortsätta sina studier när de nationella proven närmar sig. Om eleven blir temporärt folkbokförd i Shanghai får denne skriva intagningsprovet på plats. Universitetsstudenten Yue Wan och hennes familj lyckades bli temporärt folkbokförda i Shanghai innan det var dags för intagningsproven. Att hon skulle få utbildning i Shanghai var en av orsakerna till familjens flytt.

– De bra universiteten har fler plaster reserverade för studenter som är folkbokförda i Shanghai så konkurrensen är inte lika hög om de platserna, förklarar hon.

Examen garanterar inte permanent hukou
Om en person från en annan provins lyckas klara intagningsprovet och får en plats på ett universitet i Shanghai folkbokförs studenten tillfälligt i Shanghai. För att folkbokföringen ska kunna förlängas efter studierna måste den nyutexaminerade bland annat visa upp anställningsbevis och ett hyreskontrakt.

Chen Lin tog en masterexamen från ett universitet i Shanghai förra året. Hon menar att ett anställningsbevis oftast inte är några problem då det finns många jobbmöjligheter i Shanghai. Kravet på hyreskontrakt ställer däremot till problem för många, eftersom hyresvärdar runt om i staden hellre hyr ut till personer som inte är folkbokförda i Shanghai. Detta eftersom det krävs extra mycket arbete från hyresvärden om hyresgästen vill bli folkbokförd på adressen. En hyresgäst som blir folkbokförd ökar dessutom konkurrensen om skolplatserna i området.

– Jag hade tur, för min kompis har släktingar här, så vi skrev på ett kontrakt med dem. Fast vi bor bara där på pappret. Om du inte har vänner eller släktingar i Shanghai är det svårt att hitta en hyresvärd som vill hjälpa till.

Chen Lin heter egentligen någonting annat.

Dela det här:
Kategorier: Kina, Utbildning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *