Feminism anses hota den etiopiska kulturen

De senaste åren har kvinnors situation i Etiopien förbättrats på flera områden. Trots det är landet fortfarande ett av de minst jämställda i världen. Enligt kvinnorättsaktivisten Mehret Okubay är den största utmaningen att feminism anses vara en västerländsk värdering som utgör ett hot mot den etiopiska kulturen. 

Mehret Okubay menar att feminism ofta uppfattas     som en västerländsk idé i Etiopien. Foto: Sara Strandell Dalius

Mehret Okubay menar att feminism ofta uppfattas som en västerländsk idé i Etiopien. Foto: Sara Strandell Dalius

Mehret Okubay är 23 år gammal och bor i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Hon är en av ledarna för den feministiska studentorganisationen Yellow Movement. Organisationen vill skapa diskussion kring normer och traditioner som de anser missgynnar både män och kvinnor. Två gånger i veckan ställer de upp ett bord vid universitet i Addis Abeba och pratar med studenter. Ämnen de diskuterar kan vara varför män inte gråter lika ofta som kvinnor, tabun kring mens och kravet på kvinnans oskuld innan äktenskap. Mehret berättar att organisationen väljer att lyfta vardagsfrågor som alla kan relatera till.

– Vi vill att fler ska våga ifrågasätta föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig. Alltför ofta accepterar vi normer och traditioner som påverkar samhället negativt, säger Mehret.

De senaste åren har antalet kvinnor som utbildar sig, driver företag och väljs till politiska poster ökat i Etiopien. Det har även blivit mindre vanligt med kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Trots dessa förändringar hamnar Etiopien på plats 109 av 144 länder i årets Global Gender Gap Report. Rapporten mäter skillnader mellan mäns och kvinnors möjligheter vad gäller ekonomi, utbildning, hälsa och politik.

Organisationen Yellow Movement arbetar för att fler unga ska börja ifrågasätta könsnormer.                                    Foto: Yellow Movement, Facebook

Organisationen Yellow Movement arbetar för att fler unga ska börja ifrågasätta könsnormer. Foto: Yellow Movement, Facebook

Jämställdhet – en västerländsk värdering
– Den största utmaningen i Etiopien är att många anser att jämställdhet är en västerländsk värdering. De menar att idén inte är etiopisk och att den därför hotar vår kultur, berättar Mehret.

Mehret tycker att det är ironiskt att feminismen kritiseras för att inte vara etiopisk eftersom landet redan är influerat av det globala Nord. De flesta i Etiopien använder exempelvis västerländska kläder och undervisningen vid universiteten sker på engelska.

– När ett nytt fenomen, till exempel internet, kommer till Etiopien pratar vi inte om varifrån det kommer. Då diskuterar vi endast om det är användbart för samhället eller inte. Det borde vara precis samma sak med feminismen.

En stor del av Yellow Movements arbete går ut på att visa att idéer om jämställdhet inte är något nytt i det etiopiska samhället, berättar Mehret.

–Det finns inget ”rätt” sätt att vara etiopier på. I vår historia finns flera starka och självständiga kvinnor. En av dem är drottning Taitu som bidrog till att Etiopien aldrig kolonialiserades. Ingen skulle påstå att hon inte var etiopisk nog.

Mehret menar att ett samhälle alltid borde sträva efter att förbättras. Även om det är viktigt att bevara den etiopiska kulturen och landets traditioner ska människor inte sluta utvecklas.

– Att ifrågasätta vårt sätt att leva och behandla varandra är en bra början för att uppnå jämställdhet överallt i världen. Det är lika aktuellt i Etiopien som i Sverige.

Dela det här:
Kategorier: Etiopien, Genus, Jämställdhet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *