Sociala företag spås bli avgörande för Etiopiens framtid

Den sociala entreprenören Frealam Shibabaw menar att Etiopien inte har något val: för att kunna ta itu med landets samhällsproblem måste det satsas mer på socialt företagande.
– Vi kan skapa stora förändringar med hjälp av lokala resurser och kunskaper. Om etiopiska entreprenörer fokuserade på sociala problem skulle de kunna komma på tusentals företagsidéer på en dag, säger Frealem. 

Sociala entreprenörer fokuserar på att finna lösningar på samhällsproblem.
Foto: Overseas Development Institute, Flickr.

För några månader sedan startades Etiopiens första forum för sociala entreprenörer. Forumets mål är att främja socialt företagande genom att föra samman investerare, civilsamhällesorganisationer, statliga aktörer och entreprenörer. Nätverket kommer bland annat att arbeta för att staten ska ta fram ett juridiskt ramverk för sociala företag. I dag kan sociala företag endast registreras som ideella organisationer eller privata företag – det betyder att de antingen inte kan gå med vinst eller att de måste betala lika hög skatt som exempelvis oljebolag.

Frealem Shibabaw tror att sociala företag kommer
betyda mycket för Etiopiens utveckling.
Foto: Sara Strandell Dalius.

En av de som har gått med i nätverket är Frealem Shibabaw. Frealem har tidigare startat en skola i staden Bahir Dar och varit ordförande för en organisation bestående av kvinnliga entreprenörer. Just nu arbetar hon med sitt projekt Ethiopian School Meal Initiative som syftar till att motverka undernäring bland barn.

– Jag ville att projektet skulle vara ekonomiskt hållbart och anpassat till lokala förhållanden. Initiativet går därför ut på att bygga upp mjölkgårdar på skolor runt om i landet. Tack vare korna får nu 8 000 barn mjölk innan skoldagen börjar. Mjölken som blir över säljs och genererar inkomst till skolorna, berättar Frealem.

Frealem beskriver sig själv som en social entreprenör. Socialt entreprenörskap är dock ett vagt begrepp och det finns många olika uppfattningar om vad det egentligen innebär. Enligt Frealem fokuserar sociala företag på samhällsfrågor och styrs av värderingar.

– Socialt entreprenörskap innebär att förbättra livet för alla med hjälp av handel. Till stor del handlar det även om hur man ser på företagande. Jag menar att företagande är att finna lösningar på existerande problem. För min del handlar det inte om att tjäna pengar – att gå med vinst är endast viktigt för att kunna hålla igång företaget, säger Frealem.

Etiopien är en av världens snabbast växande ekonomier. Världsbankens siffror visar att landets BNP ökade med 9,6 procent under 2015. Enligt den ideella organisationen Reach for Change Ethiopia finns det i dag, tack vare den ekonomiska tillväxten, goda förutsättningar för att starta företag i Etiopien. Utländska investerare har fått upp ögonen för landet och marknaden är relativt outforskad. Det största hindret för sociala entreprenörer är byråkratin. När en verksamhet klassas som privat är registreringsprocessen både kostsam och tidskrävande.

– Jag tror att socialt entreprenörskap kommer vara otroligt viktigt för Etiopiens samhällsutveckling. Att staten och bankerna satsar på sociala entreprenörer är helt avgörande för att vi ska kunna hantera de stora sociala utmaningar vårt land står inför, avslutar Frealem.

Dela det här:
Kategorier: Arbetsmarknad, Ekonomisk utveckling, Etiopien

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *