Sverige måste ta ansvar för klimatförändringarna

Att den globala medeltemperaturen ökar leder till mer extrema väderförhållanden som stormar, värmeböljor och kallare vintrar. Trots att Sverige har kommit lång i klimatarbetet och är en internationell förebild på detta område, skapar vårt konsumtionsbeteende globala klimatproblem. Utanför Tanzania, norr om Zanzibar, ligger ön Pemba där småbönder drabbas hårt av klimatförändringarna som ett resultat av vårt konsumtionsbeteende.

Mze Khamisi Silima kunde tidigare odla ris på denna mark.
Foto: Sauda Luzze.

Klimatförändringarna är påtagliga på Pemba. Det oförutsägbara vädret och de stigande havsnivåerna har lett till att saltvatten tränger in på småböndernas rislotter och förstör

Småbönder på Pemba i Tanzania måste hitta alternativa försörjningssätt när klimatet förändras. Foto: Sauda Luzze.

risproduktionen. För bönderna var riset tidigare en stor inkomstkälla, men också ett sätt att mätta familjen. Nu står istället bönderna inför flera utmaningar och måste bland annat komma på nya försörjningsmetoder och förändra sitt levnadssätt för att klara av framtiden. Mze Khamisi Silima är en bonde från Kengeja, en liten stad på Pemba. Han tror att framtiden för bönderna i staden blir tuff om de inte anpassar sig till klimatförändringarna och hittar andra sätt att försörja sig på.

Krönikör Sauda Luzze.

Sverige måste ta ett större ansvar för våra handlingar som påverkar andra i världen. Klimatförändring står högt upp på Sveriges politiska agenda med målet om att ha noll nettoutsläpp år 2045. Dock berör klimatmålet endast Sverige, och påverkar inte produktion och utsläpp i andra länder. Klimatfrågan berör varje individ på jorden och har stor betydelse för utvecklingsagendan. Genom att fler engagerar sig för att påverka och minska klimatpåverkan kan vi kanske också minska effekten av globala klimatproblem.

Dela det här:
Kategorier: Klimat, Tanzania

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *