Kvinnor sår i ny jord

I Albanien har kvinnor traditionsenligt stannat hemma för att ta hand om barn och hushåll. Nu tar de plats på arbetsmarknaden som bönder, arbetande sida vid sida med männen.

Albanska kvinnor arbetar på åkrarna. Foto: Encyclopædia Britannica Online.

I Maqellarë i nordöstra Albanien har kvinnorna börjat arbeta som bönder och det har gett resultat. Produktionen har breddats till att även inkludera nötter och äpplen och nu kan bönderna sälja sina produkter på de större marknaderna i Tirana och Elbasan. Att bedriva jordbruk i de nordöstra delarna av landet är inte lätt. Det är kallt och skördarna ger emellanåt inte tillräckligt. Dessutom är andelen människor som lever i fattigdom hög. I ett samhälle som till stor del styrs av patriarkala traditioner har kvinnor begränsats från att bidra till landets utveckling genom jordbruket.

Men nu har kvinnor tagit plats i bondeorganisationerna. Här får de möjlighet att gå utbildningar, göra fältbesök och medverka i nätverksträffar tillsammans med männen. Genom kurser i jämställdhet har även männen blivit medvetna om kvinnors rättigheter och börjat inse fördelen med att få hjälp med det slitsamma jordbruksarbetet. Bondeorganisationerna stöds av AgriNet, en albansk, icke-statlig organisation som främjar hållbar social, ekonomisk och miljöutveckling på landsbygden. Bondeorganisationerna möjliggör även för bönderna att knyta kontakter och att nå de större marknaderna. Föreningarna har varit öppna för kvinnor sedan 2014 och nu är 25 av de totalt 65 medlemmarna kvinnor.

Albanska bönder möts nu av nya utmaningar, som klimatförändringar, och all tillgänglig arbetskraft, inklusive kvinnliga arbetare, behövs för att säkerställa omsättningen. Ramadan, ledare för en bondeorganisation, anser att representationen av kvinnor i organisationen är enastående:

Kvinnliga bönder talar under ett möte för en bondeförening i Maqellarë, Albanien. Foto: Amanda Herrström.

– Bara för några år sedan skulle det vara omöjligt för kvinnor att delta i en bondeorganisation, för att inte tala om att hjälpa till inom jordbruket som de gör nu.

En av de kvinnliga medlemmarna ställer sig upp bland bönderna som har samlats till ett möte mellan föreningarna:

– Kvinnor har traditionellt stannat hemma. Därför har vi hittills inte kunnat ta del av utbildningarna. Nu tar vi för oss. Och framgångarna är inte enbart männens förtjänst, de är kvinnornas också.

Dela det här:
Kategorier: Albanien, Jämställdhet, Jordbruk

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *