Osäkerhet kring ökad censur på internet i Kina

På senare år har den kinesiska staten ökat kontrollen
på Internet. Under 2017 har restriktionerna
ökat drastiskt med bland annat blockeringar
av VPN-tjänster (virutella privata nätverk) och
meddelandeappen Whatsapp. Det råder samtidigt
oklarhet kring framtiden för censuren.

Under Xi Jinpings presidentskap har internet
censurerats i allt högre grad i Kina.
Foto: Tauno Tohk, Flickr


Den kinesiska brandväggen, som av regeringen fått namnet
”Den Gyllene Skölden”, är den kinesiska regeringens
mest omfattande censur- och säkerhetsprojekt någonsin.
Hemsidor som Google, Twitter, Youtube och Facebook har
länge blockerats av brandväggen, men användare kan trots
det komma åt tjänsterna genom att använda en så kallad
VPN (virtuellt privat nätverk) för att kringgå censuren.
Med en VPN kan en användares IP-adress flyttas utanför
Kina och på så sätt kan användaren komma åt hemsidor
som är blockerade hemmavid.

Flera rapporter har visat på en försämring av situationen
för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet under Kinas
nuvarande president Xi Jinping. En del av detta är de
krafttag som har gjorts för att begränsa den fria rörligheten
på internet, och antalet hemsidor som blockeras ökar hela
tiden. Redan i januari rapporterade Time Magazine även
att alla VPN-tjänster numera behöver formella tillstånd,
och att alla VPN-tjänster kommer att olagliggöras i början
på 2018. Tidningen The Diplomat rapporterade senare
att den kinesiska myndigheten för industri och IT först
svarade med att dementera uppgifterna, men sedan kunde
de bekräfta dem:

– Den nya regleringen som instiftades i januari i år kommer
inte att påverka de inhemska eller utländska företag
och de flesta användare som på laglig väg får tillgång till
internet… Målgruppen för de nya regleringarna är företag
och personer utan tillstånd att använda VPN.

Då det råder oklarheter om vad lagen faktiskt innebär, på
vilket sätt den ska användas, och vem eller vilka som kan
få tillstånd att använda VPN, utgör hela lagstiftningen en
gråzon, enligt The Diplomat.

Antalet appar som är blockerade i Kina ökar konstant.
Foto: magicatwork, Flickr

Bloggaren Josh Summers tydliggör vad denna gråzon
innebär med ett eget exempel: han befann sig i Xinjiangprovinsen
när de lokala myndigheterna stängde ner
telefonabonnemangen för alla användare som använde sig
av en VPN-tjänst. Summers blev tillsagd att gå till polisen
för att kunna låsa upp sitt abonnemang:

– Polisen tog min telefon och gick igenom alla mina appar
och VPN-tjänster, och sa åt mig vilka jag behövde ta bort
innan vi kunde låsa upp min telefon. (…) Om jag ska vara
ärlig så återinstallerade jag min VPN, Skype och några andra
appar de ville att jag skulle ta bort när jag fick tillbaka
telefonen.

Som många andra undrar han vad lagen innebär exakt,
när den verkar användas så godtyckligt och till synes
ibland helt utan följder.

Oavsett vad som kommer att hända med de nya VPN-regleringarna
är det tydligt att censuren och kontrollerna
ökar stadigt. Under sommaren började även användare
av meddelandetjänsten Whatsapp rapportera att tjänsten
slutade att fungera utan VPN, vilket kan locka användare
att gå över till den statligt kontrollerade appen Wechat för
liknande tjänster.

Dela det här:
Kategorier: Internet/Sociala medier, Kina, Yttrandefrihet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *