Jorden och makten

Brukbar mark är en av de största källorna till makt i världen. Detta är tydligt i Latinamerika. I Paraguay, ett av de mest ojämnlika och fattiga länderna i Sydamerika, äger ungefär 3 procent av jordägarna mer än 90 procent av den odlingsbara jorden.

Rötterna till dagens situation går långt tillbaka i tiden. I kriget mellan Paraguay och de allierade Argentina, Brasilien och Urugauy på 1800-talet förlorade landet enorma arealer. För […]

Läs mer »

Kategorier: Jordbruk, Naturresurser, Paraguay