En flicka är samhällets chans till förändring

På klassrummets svarta tavla står ”HIV/aids” textat med stora bokstäver. På en lägerskola är dagens tema, förutom HIV/aids, kvinnlig könsstympning. Deltagarna är 40 stycken tonårsflickor från nomadfamiljer runt om i norra Kenya som har samlats för att få chansen att diskutera frågor som man varken talar om hemma eller i skolan. 

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Ekonomisk utveckling, Fattigdom, Genus, Hälsa, Kenya, Minoriteter, Utbildning