Om Caroline Kölegård

En statsvetarstudent från Uppsala universitet som helst spenderar sin tid på annan ort. Tragglar portugisiska sedan några år tillbaks i förhoppning att bemästra språket en dag. Är just nu i Moçambique och gör en Minor Field Study.

Entreprenörer hjälper till att minska spridningen av HIV

Skandinaviska biståndsaktörer engagerar sig allt mer i utvecklingen av den privata sektorn i Moçambique för att skapa arbetstillfällen och minska fattigdom. Men företagande behöver inte bara handla om vinstmaximering, utan kan även vara ett sätt för kvinnor att försörja sig själva, bygga nätverk och till och med motverka riskbeteenden för att förhindra spridningen av HIV.

Moçambikiska mattor och gemenskap motverkar spridning av HIV Foto: Caroline Kölegård

Moçambikiska mattor och gemenskap motverkar spridning av HIV
Foto: Caroline Kölegård

Läs mer »

Kategorier: Arbetsmarknad, Ekonomisk utveckling, Moçambique

Producing a way out of poverty?

High economic growth in recent years is in fact not benefitting poor people in Moçambique. Neither is it stimulating the emergence of small businesses that can provide people with jobs. Donors and agencies alongside the government are increasingly emphasizing private sector development and entrepreneurship as the answer to this problem.

Moçambican Piri PiriLocal Fishermen

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Arbetsmarknad, Bistånd, Ekonomisk utveckling, Europeiska Unionen (EU), Jordbruk, Landsbygdsutveckling, Moçambique, Politik, Utvecklingssamarbete