Om Cecilia Hage

Jag studerar statsvetenskap och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet, och gör under sommaren 2014 en Minor Field Study i Sydafrika för min kandidatuppsats. Jag skriver om service delivery i gruvsamhällen och vilka kanaler människor har för att få tillgång till dessa varor. Mina fältstudier är centrerade kring platinadistriktet i Nort-West Province, men jag har även besökt platser runt omkring Johannesburg.

Två år sedan massakern i Marikana

 

IMG_2357

Idag är det exakt två år sedan 34 gruvarbetare dödades och 78 skadades i den värsta massakern Sydafrika upplevt sedan Apartheid-eran. Massakern i Marikana, strax utanför Rustenburg i Nort-West Province, inträffade under en ”wildcat strike”, en strejk som inte initierats av ett fackförbund utan av arbetarna själva, och har jämförts med massakern i Sharpeville 1960.

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Ekonomisk utveckling, Handel, Konflikt, Mänskliga Rättigheter, Miljö, Naturresurser, Sydafrika
Taggar: