Om Gabriella Irsten

Gabriella Irsten arbetar för Reaching Critical Will, ett självständigt program inom Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Här arbetar hon med policybyggnad och opinionsbildning för att skapa starkare nedrustningsverktyg, bl.a. genom att införliva mänskliga rättigheter och humanitära aspekter inom FN:s nedrustningsprocesser. Genom sitt arbete följer hon och analyserar ett brett spektrum av nedrustningsförhandlingar vid FN samt de viktigaste mänskliga rättighetsorganen. Andra arbetsrelaterade ämnen inkluderar militära utgifter, mänsklig säkerhet samt freds-och säkerhetsrelaterade frågor. Gabriella har en dubbel masterexamen i humanitära insatser, fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland och Uppsala Universitet.

FN – en herrklubb

När jag för första gången läste FN-stadgan reagerade jag på följande: “The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. HE shall be the chief administrative officer of the Organization.” Då tänkte jag att man inte ska läsa in för mycket i det, eftersom FN-stadgan skrevs för cirka 70 år sedan. Men när jag väl började jobba med FN insåg jag snabbt att denna textrad är väldigt representativ.

Samtliga av FN:s åtta generalsekreterare har hittills varit män. I slutet av nästa år        ska en ny generalsekreterare väljas. Många menar att det är dags för en kvinna att leda FN.

Samtliga av FN:s åtta generalsekreterare har hittills varit män. I slutet av nästa år ska en ny generalsekreterare väljas. Många menar att det är dags för en kvinna att leda FN.                   Foto: Gabriella Irsten

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Genus, Jämställdhet, USA

Faran när science fiction blir verklighet

Rymden blir allt viktigare och tar en allt större plats i våra vardagliga liv,utan att de flesta av oss nödvändigtvis tänker på det. Ökningen av världens rymdaktiviteter styrs av många olika faktorer, däribland sociala, ekonomiska och politiska. Vad som händer i rymden är en viktig del av att skapa en global hållbar utveckling, framförallt med hjälp av informations- och  telekommunikationsteknologi.  I Latinamerika och Karibien finns det fler mobilabonnemang än invånare. I Afrika har mobilanvändningen ökat med nästan 500 procent de senaste åren och ny teknologi som penningöverföringar via mobiler har snabbt spridit sig över hela kontinenten.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Konflikt, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Schweiz

Humanitär nedrustning – det långsiktiga alternativet

Säkerhetspolitik har länge fokuserat på nationell säkerhet, där fler och mer vapen uppfattas som stark säkerhet. Det humanitära nedrustningsperspektivet placerar däremot civil säkerhet och vapnens faktiska effekt på människor och deras liv i centrum.

Minrehabilitering på uppdrag av FN i Kongo-Kinshasa. Foto: UN Photo, Martine Perret

Minrehabilitering på uppdrag av FN i Kongo-Kinshasa. Foto: UN Photo, Martine Perret

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Fred, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Säkerhetspolitik, Schweiz, USA

Kalla krigets kvarlevor- kärnvapenfrågan som försvann

Hur kan det vara tillåtet med ett vapen som med endast en detonation kan döda miljontals människor samt påverka klimatförändringar och jordbruksproduktion så att mer än en miljard människor riskerar hungersnöd?

The fear of letting go: varför är det så svårt för kärnvapenstater att överge sina vapen? Svaret ligger i så mycket mer än säkerhetspolitiken. Foto: alanbenzie

The fear of letting go: varför är det så svårt för kärnvapenstater att överge sina vapen? Svaret ligger i så mycket mer än säkerhetspolitiken. Foto: alanbenzie

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Schweiz

Genus och den oreglerade vapenhandeln

Det första internationella vapenhandelsavtalet någonsin röstades den 2 april igenom av FN:s generalförsamling.  Avtalet består bland annat av en kriterielista som skall styra framtida vapenexport. Kriterierna gör det bland annat olagligt att exportera eller importera vapen om det finns en risk att de kommer används till att kränka mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt eller genusbaserat våld. 

Grundtanken bakom ATT är att minska mänskligt lidande genom att reglera den innan helt oreglerade internationella vapenhandeln. Foto: Saltation, Flickr

Grundtanken bakom ATT är att minska mänskligt lidande genom att reglera den innan helt oreglerade internationella vapenhandeln. Foto: Saltation, Flickr

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Genus, Konflikt, Mänskliga Rättigheter, Militär/krigsmakt, Rättssystem, Schweiz

FUF tar tempen på den globala vapenhandeln

Amnesty Internationals ATT kampanjestart 2003, på Trafalgar Square, London. Foto: Amnesty International

Vapenhandelsindustrin är en lukrativ och fort växande industri som gynnas av begränsad insyn. Bristen på tydlig internationell standard och lagar för vapenhandel ökar tillgängligheten till vapen. Juli månads Arms Trade Treaty (ATT)-förhandling i New York skulle ha varit slutet på en sex år lång process för att reglera den internationella vapenhandeln. Dessvärre bordlades denna process då USA sista dagen av förhandlingarna begärde mer tid för att överlägga utkastet. 

Läs mer »

Kategorier: Europa, Militär/krigsmakt, Schweiz
Taggar: ,

Strävan efter kontroll av den globala vapenhandeln.

Under juli månad träffades alla FN:s medlemstater i FN:s huvudkvarter i New York för att förhandla om den så kallade Arms Trade Trety (ATT), världens första globala multilaterala vapenhandels avtal. Denna månadslånga förhandling skulle avsluta den sexåriga processen för att nå en överenskommelse runt den globala vapenhandeln.

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Mänskliga Rättigheter, Militär/krigsmakt