Om HansFridlund

Efter studier på University of Sussex och Högskolan i Halmstad har Hans avlagt kandidatexamen i statsvetenskap. Efter att ha arbetat som utredningssekretare gör han nu praktik för World Federation United Nations Association. För WFUNA bevakar Hans främst FN:s ansträngningar för att främja och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på Human Rights Councils verksamhet. Att bereda all världens befolkning tillgång till mänskliga fri- och rättigheter är en absolut nödvändighet i strävan efter ett inkluderande internationellt samhälle.

Möjligheterna att påverka FN ökar

FN:s råd för mänskliga rättigheter är en viktig plattform för såväl medlemsstater som NGO:er. Foto: Denis Balibouse

FN:s råd för mänskliga rättigheter är en viktig plattform för såväl medlemsstater som NGO:er. Foto: Denis Balibouse

Även om det vid  första anblick kan tyckas besvärligt att som civilsamhällesorganisation (NGO) samarbeta med en så komplex organisation som FN finns det en uppsjö av ingångar. NGO:er som önskar ta sitt nationella engagemang till en global nivå gör därför klokt i att utnyttja dessa. Framförallt i ett tidevarv där FN skickar tydliga signaler om att ett fördjupat samarbete med civilsamhället är prioriterat. 

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Schweiz
Taggar:

Steget ut

Hans Föreläser för besökare i Palaisdes Nations. Foto: www.wfuna.org

I snart sex månader har jag praktiserat för World Federation of United Nations Associations på Palais des Nations i Genève. Under tiden har jag funderat en del kring vilka egenskaper som är av godo för att få ut det mesta möjliga av en praktiktjänstgöring i internationell miljö. Jag passar därför på att här dela med mig av några av mina tankar på området.

Läs mer »

Kategorier: Arbetsmarknad, Europa, Förenta Nationerna (FN), Schweiz, Utbildning
Taggar:

Ny forskning visar på positiva effekter av Universal Periodic Review

Ny forskning från civilsamhället visar att en en hög frekevens av de rekommendationer som stater emottar under Universal Periodic Review skyndsamt börjar implementeras. Det är naturligtvis oerhört positivt och påvisar att UPR är ett ovärderligt verktyg för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter. 

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz

Olycklig valutgång till FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter

Idag röstade FN:s Generalförsamling in 18 nya stater i Rådet för Mänskliga Rättigheter. Processen lämnade mycket övrigt att önska och det faktum att Sverige inte blev invalt är olyckligt för beskyddandet och främjandet av mänskliga rättigheter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz