Om Kara Hermez & Bernadet Mati

Vi befinner oss i skrivande stund i norra Irak. Minoriteter och urfolken i landet har drabbats hårt som en konsekvens av Daesh framfart sedan juni 2014. Syftet för vår resa är att lyfta upp och synliggöra de folk som hamnat i skuggan av rapporteringen om och från Irak. Genom detta kan vi bidra till att ge en mer nyanserad bild i rapporteringen om vad som sker i vår omvärld i detta nu. Hermez har snart fullföljt en master i Statsvetenskap vid Stockholms universitet, och en magister i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hermez har också en kandidat i Statsvetenskap inom offentlig politik och organisation, också den vid Stockholms universitet. Mati har en master i Mellanösternstudier och en kandidat med huvudämne mänskliga rättigheter, båda vid Lunds universitet.

Urfolken hotas i Irak

Irak bestod en gång av många olika folkgrupper, men har efter invasionen 2003 kommit att bli en polariserad och sekteristisk stat där urfolken och minoriteternas rättigheter hotas. Att det en gång i tiden har bott judar i landet är ett minne blott, och mandeér som har levt där i tusentals år existerar inte längre till följd av förföljelser. På samma sätt fortsätter nu de sista urfolken och minoriteterna att försvinna ur landet.

Marta bakar bröd på traditionsenligt vis. Foto: Kara Hermez, Berndet Mati.

Marta bakar bröd på traditionsenligt vis. Foto: Kara Hermez, Berndet Mati.

Läs mer »

Kategorier: Irak, Minoriteter