Om Karin Larson

Efter studier i Internationella Relationer och Social Antropologi vid Stockholm Universitet praktiserade jag på Organisation for the Prohibition for Chemical Weapons i Haag, Nederländerna, samtidigt som jag skrev min kandidatuppsats om massförstörelsevapen, internationella normer och dess vidare inverkan på hur vapen kan komma att regleras multilateralt. På OPCW arbetade jag främst med diplomati i olika avseenden.

För tillfället arbetar jag på Women's Initiatives for Gender Justice, en organisation som bevakar den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.

Kemiska vapen, Syrien och multilateral diplomati i Haag

Organisation for the Prohibition for Chemical Weapon

I veckan pågår multilaterala förhandlingar i Haag kring den kemiska vapenkonventionen (CWC) framtida utveckling. Konventionen överses och bevakas av Organisationen för förbudet mot kemiska vapen (OPCW) – vars Tekniska Sekretariat finns i Nederländska Haag.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Militära interventioner, Syrien, USA
Taggar: , , , , ,