Om Kristina Berglund

Jag heter Kristina Berglund och studerar på masterprogrammet i Global Miljöhistoria vid Uppsala Universitet. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i freds- och konfliktstudier vid Umeå Universitet. Denna termin gör jag praktik på Peace Parks Foundation i Pretoria, en organisation som jobbar med att upprätta och stödja så kallade fredsparker – gränsöverskridande naturskyddsområden. Jag skriver samtidigt min masteruppsats om Great Limpopo Transfrontier Park, en fredspark mellan Sydafrika, Mozambique och Zimbabwe. Mina intresseområden rör främst naturskydd, hållbar utveckling och balansgången mellan behovet av att skydda natur och vikten av att säkra människors fri- och rättigheter.

Ökat tjuvskytte skymmer utsikterna för fredspark

Noshörningstjuvskyttet i den sydafrikanska nationalparken Kruger eskalerar. Den svårstoppade trenden utgör inte bara ett hot mot artens överlevnad utan riskerar även att undergräva den fortsatta utvecklingen av den fredspark som Kruger är en del av och som syftar till att skydda biologisk mångfald, utveckla lokala samhällen samt stärka fredliga relationer i regionen.

Fredsparker ska o?ka samarbete mellan la?nder. Great Limpopo Transfrontier Park delas av Zimbabwe, Sydafrika och Moçambique. Foto: Peace Parks Foundation

Fredsparker ska o?ka samarbete mellan la?nder. Great Limpopo Transfrontier Park delas av Zimbabwe, Sydafrika och Moçambique. Foto: Peace Parks Foundation

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Fred, Konflikt, Miljö, Moçambique, Naturresurser, Sydafrika, Zimbabwe

Svåra miljömässiga och sociala konsekvenser av guldbrytning i Witwatersrand

Med fler än 120 gruvor i ett område på 1600 km² är Witwatersrand utanför Johannesburg, Sydafrika ett av världens största gruvområden. I över 100 år har guld- och uranbrytning skett här, vilket har lämnat efter sig över 270 avfallsdammar och närmare 400 radioaktiva restavfallsplatser. Utöver de uppenbara  miljömässiga påfrestningarna har detta stora sociala och hälsomässiga konsekvenser för de 1,6 miljoner människor som bor i så kallade Mine Residue Areas – nära aktiva gruvor, eller direkt på övergiven, kontaminerad gruvbrytningsmark.

Tudorshaft informal settlement

 

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Mänskliga Rättigheter, Miljö, Naturresurser, Sydafrika

Fredsparker – naturvård, utveckling och konflikthantering i ett?

Kruger Nationalpark i Sydafrika är ett populärt resmål för svenskar såväl som turister från världens alla hörn. Vad många inte vet är att parken ingår i en 37 572 km2 stor ’fredspark’ tillsammans med Limpopo National Park i Mozambique, Gonarezhou National Park i Zimbabwe och ett antal andra privat och statligt ägda naturreservat i de tre länderna. Fredsparker har som ambition att skydda djur och naturliv, utveckla lokala samhällen samt verka för ökat samarbete över nationsgränser och därmed bidra till fred i regionen. En vinn-vinn situation?

Gammal tågbro i Skukuza, Kruger National Park, del av Great Limpop Transfrontier Park

                           Att bygga broar för fred?                                  Gammal tågbro i Skukuza, Kruger National Park, del av Great Limpopo Transfrontier Park

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Ekonomisk utveckling, Fred, Landsbygdsutveckling, Miljö, Naturresurser, Sydafrika