Aktivt arbete för kvinnors ökade makt i det indiska samhället

I Indien är könsstrukturerna tydliga – kvinnor har betydligt lägre status än män. Flertalet organisationer har uppmärksammat detta problem och startat olika projekt för att öka kvinnors självbestämmande och inflytande i samhället, vilket kallas för ’women empowerment’. 

Medlemmar från en självhjälpsgrupp. Foto: Linda Hillberg

Medlemmar från en självhjälpsgrupp. Foto: Linda Hillberg

Läs mer »

Kategorier: Asien, Ekonomisk utveckling, Fattigdom, Genus, Indien, Kultur