Om Maria Lindbäck

Maria Lindbäck kommer från Luleå och har, bland annat, läst högskoleprogrammet i mänskliga rättigheter och demokrati på Teologiska högskolan i Stockholm, samt har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan från Försvarshögskolan. Hon har länge engagerat sig i olika internationella frågor, främst samhälls- och utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter samt kris- och konfliktstudier. Hon har under de senaste åren, genom studier, praktik och arbete, vidgat sina kunskaper inom dessa områden i och med olika internationella uppdrag. Maria har erfarenhet från länder som Iran, Spanien, Nicaragua och Sydafrika. Senast har hon jobbat för den svenska utrikesförvaltningen i Egypten med frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt som observatör av mänskliga rättigheter i Hebron på Västbanken.

I Hebron känns fredsförhandlingarna långt borta

När USA:s utrikesminister John Kerry besökte Jerusalem i början av året försäkrade han omvärlden att Obama-administrationen gör allt i sin makt för att bringa fred i Israel och Palestina. Jag befann mig då som följeslagare i Hebron på södra Västbanken på uppdrag av Kyrkornas Världsråd. Där kände fredsförhandlingarna dock långt borta.

Rajabi-byggnaden, den första nya israeliska bosättningen i Hebron sedan 1980-talet, mitt under fredssamtalen. Foto: Maria Lindbäck

Rajabi-byggnaden, den första nya israeliska bosättningen i Hebron sedan 1980-talet, mitt under fredssamtalen. Foto: Maria Lindbäck

Läs mer »

Kategorier: Fred, Mänskliga Rättigheter, Palestina, Politik, Religion, Säkerhetspolitik

Egypten upptäcker sin mångfald- ett bakslag för Egyptens demokratiseringsprocess

Den 25:e januari 2011, som i folkmun kallas ”Vredens dag”, inleddes det egyptiska uppror som ledde till att president Hosni Mubarak avgick efter 30 år som landets president. Mubarak har idag ersatts av den demokratiskt valde president Mohammad Morsy. Men mycket kvarstår innan revolutionens krav på ”bröd, frihet och rättvisa” uppfylls för Egyptens befolkning. Återigen ekar slagorden, anledningen är den oroande utvecklingen kring landets nya konstitution.

Grafitti på Kairos gator. Foto: Maria Lindbäck

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Demokrati, Egypten, Religion
Taggar: ,

Medias roll efter den arabiska våren

Mycket har förändrats efter den arabiska våren. I de tidigare auktoritära staterna som har inlett övergångsprocesser försöker nya medieaktörer finna sina roller. I de länder där upproren fortfarande pågår kämpar dock regimerna för att behålla sin makt över nyhetsrapporteringen.

Egyptisk nyhetsrapportering anses vara en av de mest betydelsefulla i arabvärlden

Egyptisk nyhetsrapportering anses vara en av de mest betydelsefulla i arabvärlden

Läs mer »

Kategorier: Demokrati, Egypten, Internet/Sociala medier, Yttrandefrihet
Taggar:

Kamp i motvind för Nicaraguas kvinnor

I delar av världen kan graviditet innebära direkt fara för kvinnan. Att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten är därför ett av FN:s åtta millenniemål för att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling. I Nicaragua har detta visat sig bli en utmaning, de politiska och civila mänskliga rättigheterna är visserligen generellt goda i jämförelse med resten av regionen.

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Genus, Hälsa, Konflikt, Latinamerika, Mänskliga Rättigheter, Nicaragua