Ett polariserat Turkiet

Inom den turkiska politiken pågår idag en maktkamp mellan statsideologin kemalismen och regeringspartiets AKP:s islamkonservatism. Maktkampen har lett till ökade motsättningar och många menar att landet går en osäker framtid till mötes.

Recep Tayyip Erdo?an lyckades inte få absolut majoritet i nyvalet i november.                         Foto: Presidencia de la República Mexicana, Flickr

Recep Tayyip Erdo?an lyckades inte få absolut majoritet i nyvalet i november. Foto: Presidencia de la República Mexicana, Flickr

Läs mer »

Kategorier: Politik, Turkiet