”Ju bättre levnadsstandard vi får desto sämre kommer hälsosituationen att bli”

I Vietnam ökar antalet personer som drabbas av välfärdssjukdomar varje dag. Hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes börjar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan i landet. Men kunskapen om att dessa sjukdomar kan förebyggas genom motion och en sund kosthållning verkar vara en generationsfråga i Vietnam.
– De äldre i Hanoi är mer aktiva än de unga, säger läkarstudenten Yen Cao Hoang.

Läs mer »

Kategorier: Asien, Ekonomisk utveckling, Hälsa, Vietnam