I det djupaste av Marsabit finner man det största hoppet

Förra året drabbades östra Afrika av en torka som kom att drabba miljoner av människor. Torkan har rubriserats som katastrofen på ”Afrikas Horn” och uppskattningsvis så har 14 miljoner människor drabbats. Mödrar har förlorat sina barn, familjer har förlorat sina betesdjur och barn har förlorat sina föräldrar men än har hoppet inte försvunnit.

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Kenya