Migranter i Shanghai har sämre tillgång till utbildning

Många kineser flyttar till Shanghai i jakten på jobb, högre löner och bättre utbildning. Men för att migranterna ska få samma tillgång till exempelvis utbildning måste de folkbokföras i staden. Detta är en lång och komplicerad process som många inte lyckas ta sig igenom. Därför saknar många migranter i Shanghai samma sociala rättigheter som de infödda stadsborna och lever som andra klassens medborgare.

Nästan en tredjedel av migrantbarnen går på skolor avsedda för migranter där undervisningsnivån fortfarande är låg. Foto: Miriam Follin

Nästan en tredjedel av migrantbarnen går på skolor avsedda för migranter där undervisningsnivån fortfarande är låg.
Foto: Miriam Follin

Läs mer »

Kategorier: Kina, Utbildning