Om Miron Arljung

Mitt namn är Miron Arljung. Jag har en kandidatexamen i geografi från Stockholms Universitet och studerar för närvarande vidare på avancerad nivå. Vid sidan av mina studier har jag volontärarbetat i Grekland och Costa Rica, och jag har även gjort en fältstudier i Nya Zeeland. Jag skriver också för bloggen Global Diplomacy och är en av redaktörerna för studenttidningen Geografier. Är just nu i Costa Rica för en MFS studie om certifierat kaffe och markanvändning.

Kaffets väg från böna till kopp

Kaffets väg från gården i Costa Rica till Sverige rymmer många tillfällen till exploatering. Olika kooperativ och certifieringsmekanismer har olika strategier för att minska dem. I grunden verkar valet stå mellan att arbeta inom eller utanför det konventionella jordbrukets ramar. Ekologisk odling kan beroende på det valet leda till ekonomisk ruin eller ökad självständighet…

Ekologiskt och färdigrostat kaffe

Ekologiskt och färdigrostat kaffe. Foto: Miron Arljung

Läs mer »

Kategorier: Costa Rica, Handel, Jordbruk, Miljö

Landsbygdens sociala villkor och vardag

Trots status som medelinkomstland är Costa Rica fortfarande ett land präglat av jordbruk. På landsbygden är konservativa värden och traditionellt leverne normen medan mark/muskelkraft är valutan. Med 25 % arbetslöshet emigrerar många till USA medan nicaraguaner och ursprungsfolk säsongsarbetar. Ett lågt kaffepris ger små levnadsmarginaler och lokal solidaritet fyller luckorna som välfärden lämnar.

Gammaldags transport av kaffebönor på landsbygden

Gammaldags transport av kaffebönor på landsbygden. Foto: Miron Arljung

Läs mer »

Kategorier: Costa Rica, Jordbruk, Landsbygdsutveckling

Svåra förutsättningar att odla ekologiskt

Att odla ekologiskt kaffe i Costa Rica, känt för sin naturvård, kan tyckas ”naturligt”. Efter ha att pratat med flera lokala kaffeodlare framkommer en annan bild. El Niño, kafferost och halverade skördar är realiteter som kräver åtgärder och anpassningar. Meningarna går dock isär mellan bönder och naturvårdare ifall bekämpnings- och gödningsmedel är lösningen.  

Nyss plockade mogna kaffebönor redo för transport till producent

Nyss plockade kaffebönor redo för transport till producent. Foto: Miron Arljung

Läs mer »

Kategorier: Costa Rica, Jordbruk, Miljö