Om Nathaly Mejia

Mitt namn är Nathaly Mejia. Under ett år kommer jag bo och jobba i Guatemala Jag jobbar som internationell observatör för Kristna Fredsrörelsen. Vi jobbar för det civila samhället och för de mänskliga rättigheterna. Under min tid i Guatemala kommer jag att träffa människorättsförsvarare som ständigt får uppleva hot och kriminalisering i olika former. Som FUF-korrespondent vill jag bidra med texter gällande människorättsförvarare situation i Guatemala, där straffriheten gentemot minoritetsgrupper än är närvarande.

Än en gång sviker staten minioritetsgrupper när straffriheten fortsätter i Guatemala

Angelica Chocs mans död blev i höstas uppmärksammad i Amnesty Internationals rapport We are defending the land with our blood. Den 6 april blev den anklagade, en före detta säkerhetschef, friad. Fallet är ett av många exempel på konsekvenser av att företag inte respekterar de mänskliga rättigheterna eller att stater inte skapar tydliga riktlinjer för de internationella företagen.

I höstas befann jag mig på MR-dagarna. Jag besökte då ett […]

Läs mer »

Kategorier: Okategoriserade