Om Samuel Grönvik

Studerar journalistik i Chile genom Biskops-Arnö Folkhögskola och passar på att kombinera studierna med mitt intresse för utvecklingsfrågor. Jag är särskilt intresserad av frågor kring arbete, utbildning, konsumtionssamhället och demokratifrågor.