Om Sanna Blomgren

Jag heter Sanna och gör under våren 2017 praktik på gräsrotsorganisationen Inba Seva Sangam, som ligger i byn Sevapur i Tamil Nadu i Indien. Jag har tidigare läst genusvetenskap och sociologi i Lund och har ett stort intresse för, och en nyfikenhet kring, hur vi på olika sätt påverkas av omkringliggande samhällsstrukturer. Jag vill lära mig hur vi på ett hållbart sätt kan förändra och förbättra vår värld genom organisering och solidaritet.

Livshotande klimatförändringar

Vi är på väg hem från kontoret. Den smala asfaltsvägen slingrar sig fram genom det vackra landskapet. Jordens rödbruna färg möter klätterväxternas djupgröna, palmbladen vajar i vinden, i horisonten – bergstoppar. Ni fattar grejen. Vår chaufför Sebastian saktar plötsligt in och stannar till vid ett av fälten. Fyra ståtliga påfåglar gömmer sig i växtligheten.

– Det här är mitt fält. Jag försökte odla majs, men det är alldeles för torrt, så nu har jag lämnat det åt påfåglarna, säger han skrockande.

Läs mer »

Kategorier: Hälsa, Indien, Jordbruk, Klimat, Landsbygdsutveckling