Delade meningar om nytt frihandelsavtal

Vietnam kommer inom de närmaste åren att ingå i Trans-Pacific Partnership (TPP), ett nytt frihandelsavtal med syfte att öka handeln mellan tolv länder i Stillahavsregionen. Experter på ledande ekonomiska institut förutspår att landet kan bli en av de största vinnarna på avtalet på grund av ökad export av främst kläder och skor. Andra menar att grupper av landets fattiga, småskaliga bönder kan komma att påverkas negativt. 

Läs mer »

Kategorier: Handel, Vietnam