Dubbla världar: en lektion i världsekonomi i turistparadiset Kuba

På Kuba har regeringen länge försökt att se till att lokalbefolkning och utländska turister hålls åtskilda. Syftet har varit att se till att lokalbefolkningen inte smittas av ”kapitalistiska levnadsvanor” och utländsk ”konsumtionslusta”, samtidigt som turisternas krav ska tillgodoses genom en alltmer utbyggd turistindustri och möjligheter till shopping.

Läs mer »

Kategorier: Ekonomisk utveckling, Kuba, Latinamerika, Turism