Indonesiska palmoljebranschen ger enkla svar

Kalhyggen vid regnskogens kant: en front mellan palmoljebranschens enkla svar om fattigdomsbekämpning och det traditionella, naturliga, outnyttjade? Eller en illustration av det klassiska så kallade dilemmat mellan utveckling och miljöhänsyn? 

Avskogning i Riau-provinsen på Sumatra Foto: Flickr Wakx_Aidenvironment

Avskogning i Riau-provinsen på Sumatra Foto: Flickr Wakx_Aidenvironment

Läs mer »

Kategorier: Asien, Ekonomisk utveckling, Handel, Indonesien, Jordbruk, Landsbygdsutveckling, Miljö, Naturresurser