Om Vera Mörner

Student i statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet, med globalt hållbar utveckling som största intresse. Målet inom detta är en social hållbarhet med jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla.

Mellan november 2015 och januari 2016 genomför jag en Minor Field Study i Vietnam med fokus på landets HBTQ-rörelse. Jag träffar och intervjuar civilsamhällesorganisationer som arbetar för stärkta HBTQ-rättigheter i Ho Chi Minh City och Hanoi, de två största städerna i ett av Asiens mest auktoritära länder. Hur kommer det sig att dessa frågor har kunnat lyftas till den politiska agendan när ropen på respekt för andra mänskliga rättigheter tystas?

Framgångar för HBT-rörelsen i Vietnam

Den vietnamesiska staten agerar för ökad respekt för homo-, bi- och transsexuellas (HBT-personers) rättigheter. Bakom utvecklingen står bland annat en ung, aktiv och initiativrik HBT-rörelse.
Till dess att alla behandlas lika har vi arbete kvar att göra, säger en aktivist. 

HBT-rörelsens kampanjer har fått genomslag i det vietnamesiska samhället.               Foto: Huy Luong, Flickr

HBT-rörelsens kampanjer har fått genomslag i det vietnamesiska samhället. Foto: Huy Luong, Flickr

Läs mer »

Kategorier: Mänskliga Rättigheter, Sociala rörelser, Vietnam