Högljud konflikt angående ALBA:s inflytande i El Salvador

Just nu pågår en högljud konflikt mellan de privata företagens intresseorganisation ANEP och företaget ALBA PETRÓLEO. Det började med att ANEP anklagade ALBA PETRÓLEO för korruption och pengatvätt, varpå en rad andra anklagelser följt, vilket lett till att ALBA å sin sida lämnat in en stämningsansökan mot ANEP för förtal.

Kategorier: Demokrati, Ekonomisk utveckling, El Salvador, Korruption, Latinamerika