Goda framtidsutsikter för högutbildade i Mexiko

Klyftorna mellan invånarna i Mexikos större städer och på landsbygden är stora. Hälften av landets befolkning lever i fattigdom. Trots detta är framtidsutsikterna för de ungdomar som har möjlighet att studera vidare och växer upp i familjer med god ekonomi.

Ceballos ser positivt på framtida arbetsmöjligheter.                  Foto: Sandra Broborn

Ceballos ser positivt på framtida arbetsmöjligheter. Foto: Sandra Broborn

Läs mer »

Kategorier: Arbetsmarknad, Mexiko

De ungas medvetenhet måste bli räddningen

Orkanerna Ingrid och Manuel som drog in över olika delar av Mexikos väldiga territorium i september har haft enorma konsekvenser för miljontals människor. Översvämningar, ras och andra följder av de stora regnmängderna har lämnat byar och städer med stora ekonomiska och humanitära problem och nu är frågan hur dessa fenomen kommer att behandlas framöver.

Orkanernas framfart. Foto: Excelsior

Orkanernas framfart. Foto: Excelsior

Läs mer »

Kategorier: Latinamerika, Mexiko, Miljö, Naturresurser

En del av statistiken

Efter att under en lång tid lyssnat till otaliga historier om personer i min omgivning som blivit rånade; hört om hur det blivit mer och mer vanligt i området där jag bor och blivit förföljd av en kille på moped, var det för några veckor sedan min tur att utsättas för det som jag hade förstått var oundvikligt för eller senare. Jag blev en del av rånstatistiken.

Läs mer »

Kategorier: Internet/Sociala medier, Konflikt, Latinamerika, Mexiko, Rättssystem, Sociala rörelser

Zapatisterna pekar finger åt Mexikos president

Strax innan jul återinträdde det vänsterrevolutionära Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) officiellt i rampljuset efter att länge ha legat lågt. Nu har de åter tagit upp kampen för invånarnas rättigheter i den mayadominerade delstaten Chiapas och denna gång har de Mexikos nytillträdde president Enrique Peña Nieto i sikte.

Teckning till presidenten från Marcos. Bild från http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/

Läs mer »

Kategorier: Demokrati, Latinamerika, Mexiko, Minoriteter, Sociala rörelser, Yttrandefrihet